Anläggningsplanering

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
60 hp inom ämnet maskinteknik eller företagsekonomi eller motsvarande
Anmälningskod
lnu-02398
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

3D CAD påbyggnad - Maskinteknik

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
25%
Ort
Tillfälle 1
Borlänge
Tillfälle 2
Borlänge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
3D CAD Grundläggande, grundnivå 1 (MT1008) eller motsvarande.
Anmälningskod
Tillfälle 1
hda-V34NH
Tillfälle 2
hda-H33AW
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2