Examensarbete i industriell ekonomi, innovation och strategisk affärsutveckling, civilingenjör

Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Luleå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.
Anmälningskod
ltu-30786
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Entreprenörskap, innovation och marknad

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6) samt Engelska B/Engelska 6. Se även under Behörighetskrav vid respektive huvudområdes A-kurs vilka särskilda förkunskaper dessa kräver.
Anmälningskod
sh-43802
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se