Självständigt arbete i teknologi, G2E

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
VT 2020 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Lomma
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Anmälningskod
Tillfälle 1
slu-40052
Tillfälle 2
slu-40127
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2