Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet.
Anmälningskod
su-25079
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se