Lettiska II

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundkurs i lettiska 20 poäng eller Lettiska I, GN, 30 högskolepoäng
Anmälningskod
su-25088
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se