Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik

Lärosäte
Örebro universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
120hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Örebro
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Masterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi eller inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde. Den som har 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde ska därutöver ha minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi. Behörig är också den som har en högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Anmälningskod
oru-59950
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se