Toxikologi

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
30 hp biovetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, molekylärbiologi, mikrobiologi)
Anmälningskod
uu-38503
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Masterprogram i läkemedelsutveckling

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Magisterexamen, Masterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Farmacie kandidatexamen/receptarieexamen om 180 hp eller annan motsvarande examen på grundnivå om 180 hp inklusive 20 hp farmakologi och fysiologi samt 7,5 hp allmän kemi och 7,5 hp organisk kemi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Kurser i läkemedelskemi, galenisk farmaci och farmakokinetik rekommenderas.
Anmälningskod
uu-P3176
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se