Nyiriska I

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
25%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Engelska 6
Anmälningskod
Tillfälle 1
uu-55116
Tillfälle 2
uu-55102
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2