Läkarprogrammet

Lärosäte
Göteborgs universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
330.0hp
(5,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Göteborg
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Läkarexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Anmälningskod
gu-29702
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se