Läkarprogrammet

Lärosäte
Örebro universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
330.0hp
(5,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Örebro
Tillfälle 2
Örebro
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Kandidatexamen, Läkarexamen, Masterexamen
Tillfälle 2
Kandidatexamen, Läkarexamen, Masterexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D.
Anmälningskod
Tillfälle 1
oru-89904
Tillfälle 2
oru-89902
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2