Socionomprogrammet

Lärosäte
Högskolan i Gävle
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 1
Tillfälle 4
HT 2019 period 1
Tillfälle 5
HT 2019 period 1
Antal HP
210.0hp
(3,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
Distans
Tillfälle 4
Distans
Tillfälle 5
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Tillfälle 4
100%
Tillfälle 5
100%
Ort
Tillfälle 1
Norrtälje
Tillfälle 2
Gävle
Tillfälle 3
Bollnäs
Tillfälle 4
Söderhamn
Tillfälle 5
Hudiksvall
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Socionomexamen
Tillfälle 2
Socionomexamen
Tillfälle 3
Socionomexamen
Tillfälle 4
Socionomexamen
Tillfälle 5
Socionomexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Tillfälle 3
program, Endast grundnivå
Tillfälle 4
program, Endast grundnivå
Tillfälle 5
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A
Anmälningskod
Tillfälle 1
hig-19127
Tillfälle 2
hig-19124
Tillfälle 3
hig-19125
Tillfälle 4
hig-19208
Tillfälle 5
hig-19126
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Tillfälle 5
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Tillfälle 5

Socionomprogrammet

Lärosäte
Karlstads universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
210.0hp
(3,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Karlstad
Tillfälle 2
Karlstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Socionomexamen
Tillfälle 2
Socionomexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c,Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller - områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A)
Anmälningskod
Tillfälle 1
kau-70088
Tillfälle 2
kau-69933
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2