Sjuksköterskeprogrammet

Lärosäte
Högskolan i Skövde
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Skövde
Tillfälle 2
Skövde
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen
Tillfälle 2
Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Anmälningskod
Tillfälle 1
hs-61112
Tillfälle 2
hs-61204
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2