Dina val (9 träffar)

Rensa alla val
Högskola x Högskolan Kristianstad
Examen x Magisterexamen
Examen x Socionomexamen
Utbildning Högskolepoäng Studietakt Språk Jämför utbildningar
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
60.0 hp
(1 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
"Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2020 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen inom datavetenskap eller annat motsvarande område, alternativt högskoleingenjörsexamen i datateknik, samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod hkr-08967Till antagning.se
Distans
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
60.0 hp
(1 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
"Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2021 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen i Digital design 180 hp, Interaktionsdesign 180 hp eller motsvarande, samt engelska 6/B. Därutöver krävs ett godkänt arbetsprov, en portfolio bestående av tre självständigt utförda arbeten samt en egen motivering till ansökan som visar att den sökande har goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Anmälningskod hkr-099EJTill antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
"Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2020 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen i Digital design 180 hp, Interaktionsdesign 180 hp eller motsvarande, samt engelska 6/B. Därutöver krävs ett godkänt arbetsprov, en portfolio bestående av tre självständigt utförda arbeten samt en egen motivering till ansökan som visar att den sökande har goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Anmälningskod hkr-08968Till antagning.se
Distans
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
60.0 hp
2 Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
"Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start VT 2021 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen 180 hp med relevans för huvudområdet Mat- och måltidsvetenskap eller närliggande inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, miljövetenskap eller ekonomi samt Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande
Anmälningskod hkr-09776Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
"Studietakt 50%
Språk Engelska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start VT 2021 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen 180 hp med relevans för huvudområdet Mat- och måltidsvetenskap eller närliggande inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, miljövetenskap eller ekonomi samt Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande
Anmälningskod hkr-09777Till antagning.se
Distans
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
60.0 hp
(1 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
"Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2021 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamenmed minst90 hpinom ämnesområdet psykologivaravminst15 hp självständigt arbeteeller motsvarande.
Anmälningskod hkr-299E7Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
"Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2020 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamenmed minst90 hpinom ämnesområdet psykologivaravminst15 hp självständigt arbeteeller motsvarande.
Anmälningskod hkr-28926Till antagning.se
Distans
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
60.0 hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
"Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2021 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Examen om minst 180 hp medutbildningsvetenskapligrelevansoch ett självständigt arbete om minst 15 hpeller motsvarande.
Anmälningskod hkr-099J8Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
"Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2020 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Examen om minst 180 hp medutbildningsvetenskapligrelevansoch ett självständigt arbete om minst 15 hpeller motsvarande.
Anmälningskod hkr-08938Till antagning.se
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
60.0 hp
(1 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
"Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2021 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i företagsekonomi inklusive minst 15 hp fördjupningskurser på grundnivå inom internationellt företagande och marknadsföring, 15 hp statistik/metod samt ett självständigt arbete om 15 hp i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod hkr-199J4Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
"Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2020 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i företagsekonomi inklusive minst 15 hp fördjupningskurser på grundnivå inom internationellt företagande och marknadsföring, 15 hp statistik/metod samt ett självständigt arbete om 15 hp i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod hkr-18971Till antagning.se
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
60.0 hp
(1 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
"Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2021 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i företagsekonomi inklusive minst 15 hp fördjupningskurser på grundnivå inom redovisning, ekonomistyrning, företagsstyrning, revision, 15 hp statistik/metod samt ett självständigt arbete om 15 hp i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod hkr-199J5Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
"Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2020 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i företagsekonomi inklusive minst 15 hp fördjupningskurser på grundnivå inom redovisning, ekonomistyrning, företagsstyrning, revision, 15 hp statistik/metod samt ett självständigt arbete om 15 hp i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod hkr-18972Till antagning.se
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
75.0 hp
(1,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
"Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start VT 2021 period 1
Examen Magisterexamen;Specialistsjuksköterskeexamen
Behörighet Legitimation som sjuksköterska med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller Kandidatexamen inom huvudområdet Omvårdnad samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring på heltid som sjuksköterska
Anmälningskod hkr-19034Till antagning.se
Högskolan Kristianstad
Lägg till jämförelse
60.0 hp
(1 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
"Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Kristianstad
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2021 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Kandidatexamen inom datavetenskap eller annat motsvarande område,alternativthögskoleingenjörsexamen i datateknik,minst 15 hpinom programmeringoch7,5 hp i matematiksamtEngelska B/Engelska 6eller motsvarande
Anmälningskod hkr-099CBTill antagning.se