Dina val (2 träffar)

Rensa alla val
Sökterm x 4-6
Högskola x Stockholms universitet
Examen x Grundlärarexamen
Examen x Lärarexamen
Utbildning Högskolepoäng Studietakt Språk Jämför utbildningar
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
240,0 hp
(4 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
100%
Språk
Svenska
Ort
Stockholm
Utbildningsnivå
program, grund
Start
HT 2023 period 1
Examen
Grundlärarexamen
Behörighet
Engelska B/Engelska 6, Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap A/Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Anmälningskod

Tillfälle 2

Studieform
På plats
Studietakt
100%
Språk
Svenska
Ort
Stockholm
Utbildningsnivå
program, grund
Start
VT 2023 period 1
Examen
Grundlärarexamen
Behörighet
Engelska B/Engelska 6, Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap A/Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Anmälningskod
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
75,0 hp
(1,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
100%
Språk
Svenska
Ort
Stockholm
Utbildningsnivå
program, grund
Start
VT 2023 period 1
Examen
Lärarexamen
Behörighet
En generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligtbilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogiskutbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336), elleren yrkesexamen enligt bilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet medkompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen ellerämneslärarexamen (2021:1336).Endast examina enligt bilaga 2 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterandepedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen(2021:1336) som leder till undervisningsbehörighet i grundskolans årskurs 4-6 iämnena Matematik, NO, Teknik är aktuella som särskild behörighet till denna utbildning.Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseendehögre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund för särskildbehörighet enligt SFS 2021:1336.
Anmälningskod