Arkitektutbildningen vid LTH utbildar kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Utbildningen är konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar. På den avancerade nivån har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands och en av terminerna kan göras som arbetsplatsförlagd praktik.

Under studietiden tränas du i att bearbeta och gestalta rum, byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang. Studier av goda förebilder används ofta som utgångspunkt i olika gestaltningsövningar för att förstå hur och varför de utformas på olika vis. I begreppet gestaltning ingår att på ett tektoniskt, funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen. 

Projektarbeten är den centrala studieformen där du ritar för hand och i dator, bygger modeller, gör bilder och arbetar med text. Teman är arkitektur, stadsbyggande, interiör arkitektur, möbeldesign och restaurering. 

Mycket i utbildningen är således praktiskt och handgripligt där du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet. Det finns goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell arkitektur. 

Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Undervisningen förutsätter aktivt deltagande och heltidsnärvaro på Arkitektskolan.

Fördjupningsområden

Efter en treårig basutbildning följer en avslutande tvåårig fördjupningsutbildning på avancerad nivå som innehåller valfria projekt och kurser med olika profiler, från det experimentella till det traditionella, från landskapsnivå till interiöra rum. Du kan välja att hålla dig inom ett avgränsat fördjupningsområde eller kombinera kurser till en mer allmän och bred inriktning.

Framtiden

För en utexaminerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning. Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt.

Antagning

Vid sidan av betyg och resultat från högskoleprov kan upp till en tredjedel av platserna tillsättas av sökande via ett alternativt urval, Arkitektprovet. Övriga platser tillsätts via betyg och högskoleprov. Arkitektprovet är gemensamt för de fyra arkitektutbildningarna i Sverige. 

För att ansöka till utbildningen gäller att du gör delprov 1 (hemuppgift) som publiceras på arkitektprovets hemsida. De som gör ett bra resultat på delprov 1 kallas till delprov 2 (två provdagar) på LTH. En jury rangordnar sedan de utförda proven. Efter genomförda antagningsprov i Lund skickas en lista över resultaten till UHR, som kontrollerar behörigheten och sköter antagningen till programmet. Det kan vara en fördel att delta i såväl högskoleprovet som arki­tektprovet.

Observera att ansökan till arkitektprogrammet görs både på antagning.se och genom att lösa delprov 1 (hemuppgiften). Du hittar information om sista inlämningsdag för delprov 1 samt lärosätets leveransadress på arkitektprovets hemsida.

Läs mer på arkitektprovets hemsida

http://www.lth.se/utbildning/arkitektur