Kulturskola

Universitets- och högskolerådets logotyp  iconUniversitets- och högskolerådets logotyp Kulturrådets logotyp iconKulturrådets logotyp

BLI PEDAGOG I KULTURSKOLAN


Dancehall, musikproduktion, teater, bild och form – oavsett din bakgrund finns nya utbildningar som ger dig kompetens att arbeta och skapa tillsammans med barn och unga. Några utbildningar är fortfarande öppna för sen anmälan. 

Skapa framtidens kulturscen

Nu i höst startar en ny flexibel utbildning på högskolenivå för dig som har konstnärlig kompetens och vill fylla på med pedagogiska kunskaper. 

Utbildningen är på 90 högskolepoäng och är skräddarsydd för undervisning i kulturskola. Du kan gå hela utbildningen eller välja att läsa delar – med inriktning på exempelvis musik, media, film och slöjd. Du har också möjlighet att läsa på distans och på deltid. 

I kulturskolan får du ett omväxlande arbete där du som konstnär och pedagog kan utvecklas tillsammans med barnen. Ett roligt och lustfyllt framtidsyrke. 

Kulturskolans konstformer

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis design, keramik, glas eller illustration kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom bild och form inspirerar du barn och ungdomar att med lust och fantasi utforska den egna kreativiteten och utveckla sina tekniska färdigheter.

Inför hösten 2019 kan du fortfarande anmäla dig till utbildning med inriktning bild och form vid: 

Umeå universitet    Fler vägar

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis street dance, jazzdans, balett eller cirkus kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inspirerar du barn och ungdomar att utveckla sin kroppskännedom, koordination och tekniska färdigheter.

De utbildningar som ges hösten 2019 med inriktning för bland annat street och cirkus 2019 är inte längre öppna för anmälan. 

Stockholms universitet Fler vägar

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis foto, film, animation och media kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom foto, film och media inspirerar du barn att berätta sina egna historier, till exempel med lera och teckning. Tillsammans med ungdomar skriver du manus, filmar, redigerar och regisserar.

De utbildningar som ges hösten 2019 med inriktning foto, film och media är inte längre öppna för anmälan. 

Fler vägar

Du som är trombonist, låtskrivare, musikproducent, dirigent eller har annan konstnärlig kompetens inom musik kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan. 

Som pedagog arbetar du med barns och ungdomars intresse för musik. Utifrån dina djupa kunskaper utforskar ni tillsammans olika musikstilar, utvecklar de tekniska och musikaliska färdigheterna och gör konserter.

Inför hösten 2019 kan du fortfarande anmäla dig till utbildning med inriktning musik vid: 

  Umeå universitet   Fler vägar

 

Du som har konstnärlig kompetens inom slöjd och hantverk kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom slöjd och hantverk inspirerar du barn och ungdomar att utforska formgivning och material för både nya och traditionella tekniker.  

Inför hösten 2019 kan du fortfarande anmäla dig till utbildning med inriktning slöjd och hantverk vid: 

Umeå universitetFler utbildningar inom slöjd HT19

Du som har konstnärlig kompetens inom teater kan komplettera med pedagogik för att  arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom teater arbetar du tillsammans med barn och ungdomar med improvisationer, gestaltning, manusarbete och scenisk framställning.

Utbildning till kulturskolepedagog med inriktning teater som fortfarande är öppen för anmälan hösten 2019 ges vid:  

Stockholms universitet Fler utbildningar inom drama HT19

Röster om världens bästa jobb

Om kulturskolan och vägen dit

Kulturskolan är en frivillig utbildningsform som vänder sig till barn och ungdomar mellan 6 - 22 år.  De flesta av landets kommuner erbjuder verksamhet som årligen når flera hundratusen barn och unga. Musik är den vanligaste konstformen, men även dans, teater, media, bild och form är stora. Mode, spoken word och digitalt skapande kan också ingå i kulturskolans utbud, liksom dancehall, stickning och cirkus. 

Läs mer om kulturskolans verksamet

Läs mer om satsningen Kulturskoleklivet

 

Som pedagog i kulturskolan arbetar du både med grupper och individer, utifrån konstform och upplägg. Det är viktigt att du behärskar olika undervisningsmetoder och att du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar till eget och gemensamt skapande. 

I många verksamheter kombinerar man olika konstnärliga uttryck och arbetar tematiskt för att skapa en gemensam föreställning, filmproduktion eller utställning.

Stora pensionsavgångar väntar inom kulturskolan och många kommuner vill bredda sitt utbud med nya uttryck och konstformer. Efterfrågan på kulturskolepedagoger kommer därför att vara stor framöver, även om förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Då kulturskoleverksamheten inte är lika reglerad som den obligatoriska skolundervisningen, har du stor frihet att omsätta dina idéer och att anpassa arbetet efter individers och gruppens behov. Som pedagog i kulturskolan har du möjlighet att bidra till en meningsfull fritid och elevernas egen utveckling  oavsett uttryck. 

De nya utbildningarna på 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har en högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper i ett konstnärligt ämne. Förutom dina ämneskunskaper behöver du visa att du har grundläggande behörighet, något som bland annat en avslutad gymnasieutbildning ger.

Var uppmärksam på att kraven för den konstnärliga kompetensen skiljer sig åt mellan de olika högskolorna och hur du kan dokumentera eller ge prov på den. Läs mer under rubriken Förkunskapskrav i träfflistan på Antagning.se eller på varje högskolas webbplats.  

Du som har en utländsk konstnärlig högskoleutbildning behöver styrka kunskaper i Svenska 3 och Engelska 6 för att bli grundläggande behörig till utbildningarna. 

De olika inriktningarna är flexibelt utformade: du kan läsa upp till 90 högskolepoäng i etapper eller kursvis, på hel- eller deltid. 

90 högskolepoäng motsvarar tre terminers studier på heltid. Väljer du att anmäla dig till en kurs på 30 högskolepoäng som ges på halvfart, betyder det två terminers halvtidsstudier. Du läser alltså 15 högskolepoäng per termin. För några inriktningar finns möjlighet till studier på kvartsfart.  

Distansstudier, där du följer föreläsningar och seminarier via webben, erbjuds också för några inriktningar. Läs mer på de olika högskolornas webbplatser. Se länklista längst ner på sidan. 

Studier på högskolenivå ger rätt till studiemedel – bidrag och lån. Bidragsbeloppet och den andel du kan låna är kopplat till studiernas omfattning och aktuell studietakt.

Du som redan läst en längre utbildning på högskolenivå, behöver stämma av med CSN för att se om du har rätt till ytterligare bidrag och lån, då det finns en maxgräns på 240 veckors studier. Det gäller både studier på högskola och andra eftergymnasiala studier. 

Studier på folkhögskola som motsvarar gymnasieutbildning påverkar inte gränsen på 240 veckor för högskolestudier. 

Läs mer på CSN:s webbplats

Du anmäler dig via Antagning.se senast 15 april, med undantag för utbildningar som ges av Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) som sköter antagningen via respektive webbplats. 

Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan till de utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan på Antagning.se. De är märkta med grönt och har i så fall en "välj-knapp". 

Där kan du också läsa mer om förkunskapskraven och se kursinnehållet för den aktuella utbildningen. Fler vägar till arbete i kulturskolan

På högskolenivå finns fler utbildningar som förbereder för arbete för kulturskolan – både kurser och program. Bland de fristående kurserna finns både konstnärliga ämnen och pedagogik, bland annat specialpedagogik för kulturskolans verksamhet. 

Flera högskolor ger kandidatprogram som förbereder för arbete i kulturskolan inom bland annat musik, teater, dans och bild. I programmen ingår ämnesstudier och pedagogik för konstnärlig verksamhet. Utbildningarna är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. 

Sista anmälningsdag var 15 april, men några utbildningar är fortfarande öppna för anmälan: 

Kurser för djup och bredd HT19 Fler pedagogutbildningar HT19 Andra vägar