Kulturskola

Universitets- och högskolerådets logotyp iconUniversitets- och högskolerådets logotyp Kulturrådets logotyp iconKulturrådets logotyp

BLI PEDAGOG I KULTURSKOLAN

Gör något mer av det du älskar – kombinera din konstnärliga bakgrund med kurser i pedagogik. Som pedagog i kulturskolan får du dela med dig av din kreativa kompetens och möta barn och unga i skapandet.

Läs på distans, på hel- eller deltid. Plocka delar eller gå flera terminer. Några utbildningar har fortfarande öppet för sen anmälan till VT21. 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta högskolan direkt

Dansare och pedagog

Sök kurser i pedagogik för

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis design, keramik, glas eller illustration kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom bild och form inspirerar du barn och ungdomar att med lust och fantasi utforska den egna kreativiteten och utveckla sina tekniska färdigheter. 

Gör en sen anmälan till pedagogik med inriktning bild och form:

Pedagogik för kulturskolan VT21, på Antagning.se

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis street dance, jazzdans, balett eller cirkus kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inspirerar du barn och ungdomar att utveckla sin kroppskännedom, koordination och tekniska färdigheter. 

Kurser i dans har nu stängt för anmälan till VT21. 

 

Du som är trombonist, låtskrivare, musikproducent, sångare, dirigent eller har annan konstnärlig kompetens inom musik kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan. 

Som pedagog arbetar du med barns och ungdomars intresse för musik. Utifrån dina djupa kunskaper utforskar ni tillsammans olika musikstilar, utvecklar de tekniska och musikaliska färdigheterna och gör konserter.

Till några av vårens kurser i pedagogik för sång, musik och musikproduktion kan du fortafrande göra en sen anmälan: 

Pedagogik för musik VT21, på Antagning.se

Du som har konstnärlig kompetens inom slöjd och hantverk kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom slöjd och hantverk inspirerar du barn och ungdomar att utforska formgivning och material för både nya och traditionella tekniker.  

Gör en sen anmälan till vårens kurser i pedagogik med inriktning slöjd och hantverk: 

Pedagogik för slöjd VT21, på Antagning.se

 

Du som har konstnärlig kompetens inom scenkonstområdet kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan.

Som pedagog inom teater arbetar du tillsammans med barn och ungdomar med improvisationer, gestaltning, manusarbete och scenisk framställning.

Några av vårens kurser i pedagogik med inriktning teater och drama öppnar för sen anmälan 2020-12-15. 

I högskolornas utbildningsutbud finns också generella kurser i pedagogik för kulturskolan. Kurserna är inte kopplade till ett visst konstområde utan ger  pedagogiska verktyg för kulturskolans verksamhet i allmänhet men också för samarbeten och genremöten. 

Gör en sen anmälan till vårens genreövergripande kurser: 

Pedagogik för kulturskolan VT21, på Antagning.se

På högskolan finns fler utbildningar som förbereder för arbete för kulturskolan – både kurser och program. 

Utbildningsprogram
För dig som inte har läst på högskola tidigare finns flera kandidatprogram som förbereder för arbete i kulturskolan inom musik, teater, dans, bild och media. De flesta program är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. 

Utöver kandidatprogrammen finns ett fåtal program på 120 högskolepoäng inom bland annat dans-, sång- och musikpedagogik. I programmen ingår ämnesstudier och pedagogik för konstnärlig verksamhet. 

I tjänsten Hitta och jämför utbildning ser du vilka utbildningar som erbjuds till en hösttermin: 

Kurser och program i pedagogik, träfflista i Hitta och jämför utbildning

Kurser i pedagogik för kulturskolan VT21 öppna för sen anmälan, på Antagning.se

 

 

Röster om världens bästa jobb

Om kulturskolan och vägen dit

Kulturskolan är en frivillig utbildningsform som vänder sig till barn och ungdomar mellan 6 - 22 år.  De flesta av landets kommuner erbjuder verksamhet och som årligen når flera hundratusen barn och unga. Musik är den vanligaste konstformen, men även dans, teater, media, bild och form är stora. Mode, spoken word och digitalt skapande kan också ingå i kulturskolans utbud, liksom dancehall, hantverk och cirkus. 

Läs mer om kulturskolans verksamhet

Läs mer om kulturskolan i din kommun

Läs mer om satsningen Kulturskoleklivet

 

Som pedagog i kulturskolan arbetar du både med grupper och individer, utifrån konstform och upplägg. Det är viktigt att du behärskar olika undervisningsmetoder och att du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar till eget och gemensamt skapande. 

I många verksamheter kombinerar man olika konstnärliga uttryck och arbetar tematiskt för att skapa en gemensam föreställning, filmproduktion eller utställning.

Då kulturskolans verksamhet inte är lika reglerad som den obligatoriska skolundervisningen, har du stor frihet att omsätta dina idéer och att anpassa arbetet efter individens och gruppens behov. Som pedagog i kulturskolan bidrar du till en meningsfull fritid och elevernas egen utveckling – oavsett uttryck och arbetssätt.

Stora pensionsavgångar väntar inom kulturskolan och många kommuner erbjuder verksamhet inom nya uttryck och konstformer. Efterfrågan på kulturskolepedagoger kommer därför att vara stor framöver, även om förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Det skräddarsydda kurspaketet på 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har konstnärlig bakgrund och som vill dela med dig av din kompetens i kulturskolans breda verksamhet.

Du kan läsa pedagogik för en viss konstform eller gå en generell kurs i pedagogik för kulturskolan. Båda ingångarna ger dig verktyg att inspirera barn och unga till eget skapande och öppnar för nya arbetsformer, genremöten och samverkan. Även praktik kan ingå. Du väljer om du vill gå hela utbildningen eller att läsa delar. 

Flexibelt upplägg 
90 högskolepoäng motsvarar tre terminers studier på heltid. Väljer du att anmäla dig till en kurs på 30 högskolepoäng som ges på halvfart, betyder det två terminers halvtidsstudier. Du läser alltså 15 högskolepoäng per termin. För några inriktningar finns möjlighet till studier på kvartsfart.  

Distansstudier, där du följer föreläsningar och seminarier via webben, erbjuds också. Läs mer på de olika högskolornas webbplatser. Se länklista längst ner på sidan. 

Fler vägar till arbete i kulturskolan
På högskolan finns fler utbildningar som förbereder för arbete för kulturskolan – kurser och program. 

Se fler utbildningsvägar till pedagog på Studera.nu

Utbildningarna på 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har en högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper i ett konstnärligt ämne. Förutom dina ämneskunskaper behöver du visa att du har grundläggande behörighet, något som bland annat en avslutad gymnasieutbildning ger.

Var uppmärksam på att kraven för den konstnärliga kompetensen skiljer sig åt mellan de olika högskolorna och hur du ska dokumentera den: några erbjuder möjlighet att göra arbets- eller behörighetsprov, andra efterfrågar högskolestudier eller motsvarande kunskaper.

Läs mer under rubriken Förkunskapskrav i träfflistan på Antagning.se eller på varje högskolas webbplats.  

Du som har en utländsk konstnärlig högskoleutbildning behöver styrka kunskaper i Svenska 3 och Engelska 6 för att bli grundläggande behörig till utbildningarna. 

Du anmäler dig via Antagning.se, med undantag för utbildningar som ges av Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) som sköter antagningen via respektive webbplats. 

 

 

 

Du kan bli behörig till en utbildning trots att du saknar de formella meriterna. Du som exempelvis inte tagit ut din examen, men som arbetat konstnärligt och/eller undervisat kan ansöka om att prövas för reell kompetens vid den högskola eller det universitet du vill studera vid. 

För att högskolan ska kunna bedöma dina meriter, måste du skicka in en beskrivning av dina kunskaper och erfarenheter – som du måste kunna styrka med dokumentation. För det finns en blankett på Antagning.se.

Du måste själv begära att få din kompetens prövad i samband med att du anmäler dig. Högskolan bedömer och värderar sedan din kompetens i förhållande till de förkunskaper som krävs. 

Till blankett på Antagning.se

Du som arbetar i kulturskolan kan fylla på med didaktisk kompetens eller fördjupa dig inom ett specialområde. Plocka delar ur kurspaketen eller läs någon av de fristående kurser som tagits fram för redan verksamma: Samverkan mellan olika konstformer, normkritik och specialpedagogik är några av de nya utbildningar som ingår i satsningen Kulturskoleklivet och som kan ge både inspiration och relevanta verktyg för att möta nya elevgrupper. 

Läs på distans eller deltid. Oavsett upplägg har du goda möjligheter att dela erfarenheter med andra kursdeltagare, och inte minst, att omsätta kunskaperna direkt i din undervisning. 

Se några exempel här 

 

Studier på högskolenivå ger rätt till studiemedel – bidrag och lån. Bidragsbeloppet och den andel du kan låna är kopplat till studiernas omfattning och aktuell studietakt. Du kan ha rätt till bidrag till och med det år du fyller 56.

Du som redan läst en längre utbildning på högskolenivå, behöver stämma av med CSN för att se om du har rätt till ytterligare bidrag och lån, då det finns en maxgräns på 240 veckors studier. Det gäller både studier på högskola och andra eftergymnasiala studier. 

Studier på folkhögskola som motsvarar gymnasieutbildning påverkar inte gränsen på 240 veckor för högskolestudier. 

Du som vill fortbilda dig i tjänsten – stäm av med din arbetsgivare vilka möjligheter som finns till studiefinansiering.   

Läs mer på CSN:s webbplats