Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar kvaliteten på högskoleutbildningar för att du ska vara säker på att din utbildning håller hög kvalitet.

System för granskning av högre utbildningar

En modell för kvalitetssäkring har tagits fram av UKÄ i nära dialog med universiteten och högskolorna och som används under åren 2017-2022.

Om det nationella kvalitetssäkringssystemet på UKÄs webbplats.

Utvärdering av utbildningar

I modellen för kvalitetssäkring granskas ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet. UKÄ fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå sina examensmål. Granskningarna ska också bidra till universitetens och högskolornas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna. 
 

Resultat av utbildningsutvärderingarna

I "Högskolekollen" som tagits fram av Universitetskanslersämbetet kan du se resultatet av de utvärderingar som görs kontinuerligt. 

Högskolekollen

Sidan uppdaterades 2022-04-22