Bli det finaste man kan vara!

I lärarutbildningsguiden hittar du din väg till läraryrket oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet. 

LÄRARKOMPASSEN

Se vilken utbildning som passar dig!

Kompletterande utbildningar

KPU

Har du en akademisk examen inom ett skolämne? Då kan du på 1,5 år komplettera med en pedagogisk utbildning för att bli behörig ämneslärare för åk 7-9 eller på gymnasiet.

VAL

Om du redan jobbar som förskollärare eller lärare idag men saknar examen kan du komplettera dina studier i programmet vidareutbildning av lärare.

ULV

Har du en utländsk lärarexamen eller en utländsk examen motsvarande ett svenskt skolämne och vill bli behörig lärare eller förskollärare i Sverige? Då kan du komplettera med att gå utlandsutbildade lärares vidareutbildning.

Yrkeslärare

Du som har gedigna yrkeskunskaper kan kombinera ditt kunnande med pedagogik för att undervisa i yrkesämnen på gymnasiet.

Grundutbildningar

Grundlärare

Vill du arbeta kreativt med yngre barn? Inom grundlärarutbildningen finns tre inriktningar: Förskoleklass och årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt Fritidshem. Du fördjupar dig i ämnen som är kopplade till din inriktning.

Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1–3 Årskurs 4–6

Förskollärare

Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik? Då ska du bli förskollärare. Det är ett omväxlande arbete med ledaransvar. Du jobbar med barn i åldrarna ett till sex år.

Läs mer om förskollärare

Ämneslärare

Vill du undervisa i dina favoritämnen och samtidigt motivera och utveckla ungdomar på grundskolan eller inom gymnasiet? Då är ämneslärarutbildningen något för dig.

Årskurs 7–9 Gymnasiet

En guide för överblick

Det finns ett stort behov av fler behöriga lärare och förskollärare i Sverige. Om du väljer att utbilda dig till lärare och satsa på läraryrket har du goda möjligheter till arbete efter avslutade studier.

Ta del av Skolverkets lärarprognoser fram till 2035.

På UHR informerar och tydliggör vi utbildningsvägarna in i de olika läraryrkena med hjälp av lärarutbildningsguiden. Du kan ta del av både de kortare kompletterande utbildningsvägarna och de längre grundutbildningarna.

Vi är många aktörer som gör olika insatser samtidigt för att rekrytera till lärarutbildningarna. Några högskolor i Sverige har i uppdrag att utveckla kortare kurser för dig som är nyfiken på läraryrket och för dig som idag arbetar som obehörig lärare eller förskollärare. Kurserna ska sen kunna tillgodoräknas i en förskollärar- eller lärarutbildning.