Enskilda utbildningsanordnare är högskolor som drivs av andra aktörer än staten, till exempel av stiftelser eller föreningar. Här hittar du mer information om enskilda utbildningsanordnare och vad som gäller för dig som student.

Följande universitet och högskolor är enskilda utbildningsanordnare: 

 • Beckmans Designhögskola
 • Chalmers tekniska högskola 
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Gammelkroppa skogsskola
 • Johannelunds teologiska högskola
 • Jönköping University
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Newmaninstitutet
 • Röda Korsets Högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut
 • Örebro Teologiska Högskola

Det finns även ett antal skolor med examenstillstånd för psykoterapiutbildning:

 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
 • Evidens AB
 • Ericastiftelsen
 • Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

Dina rättigheter om du studerar vid en enskild utbildningsanordnare

I lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina kan du läsa om vad som gäller för enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd av regeringen att utfärda vissa högskoleexamina. De flesta författningar som reglerar högskolornas och andra statliga myndigheternas verksamhet gäller inte för enskilda utbildningsanordnare. För dig som student innebär det bland annat att du inte har samma möjligheter att överklaga exempelvis ett antagningsbeslut och att tillsynen är begränsad.

Universitetskanslersämbetets föregångare Högskoleverket sammanställde en rapport om de juridiska skillnaderna mellan statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare. I den kan du läsa mer om studenternas rättigheter vid de enskilda utbildningsanordnarna.

Rapporten Rättssäkerhet för studenter hos enskilda utbildningsanordnare (PDF, 354 kB, öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterades 2020-03-18