Du har rätt att överklaga ett beslut angående din anmälan till högskolan. Här får du mer information om hur du går tillväga.

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som prövar överklaganden av vissa beslut som har fattats av bland annat universitet och högskolor.

Överklagandenämnden för högskolan

Beslut du kan överklaga

Du kan bland annat överklaga beslut om att du inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning och beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i vissa fall. 

Vilka beslut du kan överklaga, Högskoleförordningen, 12 kap

Så överklagar du ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du:

  • skriva ett brev till "Till Överklagandenämnden", Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm och berätta vad du vill ändra och varför.
  • skriv vilket universitet eller vilken högskola överklagandet gäller.
  • skicka brevet så att det kommer in till Antagningsservice senast tre veckor efter att du har fått ditt antagningsbesked.

Antagningen skickar ditt brev om överklagande vidare till det universitet eller den högskola ärendet gäller. Om de väljer att inte ändra beslutet skickar de i sin tur överklagandet vidare till Överklagandenämnden, ÖNH. ÖNH:s beslut kan inte överklagas.

 

Sidan uppdaterades 2021-02-25