Alla kan bli sjuka eller råka ut för en olycka. Här hittar du information om vad som gäller om du hamnar i den situationen när du studerar.

De statliga universiteten och högskolorna, samt Chalmers tekniska högskola och Jönköping University, ansvarar för att deras studenter har tillgång till hälsovård och en olycksfallsförsäkring. Övriga enskilda utbildningsanordnare har inte det kravet på sig.

Kontakta studenthälsan

Studenthälsan ska bland annat arbeta förebyggande och främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Där finns även tillgång till kurator och psykolog. Hitta din studenthälsa på Studenthälsa.se

Studenthälsa.se - studenthälsa på nätet

Studenthälsa.se samlar fakta, råd och guider till självhjälp inom studenthälsa på ett ställe. Här hittar du också inspelade föreläsningar, riktiga berättelser från studenter och övningar som kan hjälpa dig som student till ett bättre mående.

Studenthälsa.se

Vid olycksfall

Som student vid statliga universitet och högskolor är du försäkrad mot olycksfall under undervisningen och på väg till och från universitetet eller högskolan. De enskilda utbildningsanordnarna har inte något krav på sig att ha en sådan försäkring. Kontakta ditt universitet eller din högskola om du vill ha mer information om försäkringen.

Du kan bland annat få ersättning för:

  • Läkarvård
  • Mediciner
  • Sjukgymnastik
  • Sjukresor
  • Andra utgifter

Adresser till universitet och högskolor

Anmäl redan första sjukdagen hos Försäkringskassan

Om du blir så sjuk att du inte kan studera måste du kontakta Försäkringskassan redan den första sjukdagen. På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information.

Sjukanmälan, hos Försäkringskassan

Vad händer med studiemedlet?

Du som har studiemedel har automatiskt ett försäkringsskydd som innebär att du får behålla studiemedlet när du är sjuk trots att du inte studerar. Det gäller även om du stannar hemma och vårdar ditt sjuka barn eller någon närstående. Dessutom kan du få lånedelen avskriven efter 30 dagars karenstid.

Vad händer med studiemedlet om du eller någon närstående blir sjuk, hos CSN

Om du blir sjuk utomlands

Inom EU/EES-området och Schweiz har du som studerar rätt till den sjukvård du behöver under den tid du planerar att vara utomlands. Tänk på att den utländska vårdgivaren måste vara ansluten till landets allmänna sjukvårdssystem. Glöm inte att ta med dig det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). Kortet kan du beställa på Försäkringskassans webbplats.

Om sjukvård utomlands, hos Försäkringskassan

Beställ EU-kortet, hos Försäkringskassan

Ladda ner en app om EU-kortet, hos Europeiska kommissionen

 

Sidan uppdaterades 2024-01-15