Basåret riktar sig till dig som framförallt vill läsa en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning men som saknar den särskilda behörigheten för dessa utbildningar.

Då har du möjlighet att komplettera din behörighet genom att läsa en basårsutbildning – ett basår. En basårsutbildning är en ettårig utbildning på gymnasienivå som anordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är en utbildning på gymnasienivå ger den inga högskolepoäng.

Basår - en introduktion till högskolestudier

Ett basår är en bra förberedelse inför kommande studier. Samtidigt som du bygger på din behörighet inom de ämnen som du behöver prövar du också på hur det är att studera på högskolenivå. Du har möjlighet att förbättra din studieteknik och klivet mellan gymnasie- och högskolestudier upplevs förhoppningsvis enklare och inte lika stort.

På en basårsutbildning läser du oftast tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. När du är klar med ditt år har du ibland möjlighet till en garantiplats på den aktuella utbildningen som du sedan vill gå. Men det är viktigt att du ser efter vad som gäller för respektive basår på högskolan eller universitetet där den ges.

Syftet med en basårsutbildning är att fler ska kunna bli behöriga att läsa till exempelvis en teknisk- eller en vårdutbildning.

Vad krävs för att få läsa en basårsutbildning?

För att få läsa ett basår krävs att du har grundläggande behörighet.

Du läser alltså ett basår för att få den särskilda behörigheten. Betygen du får efter en avklarad basårsutbildning påverkar inte ditt meritvärde.

Information om olika basårsutbildningar i vår tjänst

Det går att hitta information om de olika basårsutbildningarna i tjänsten "Hitta och jämför utbildningar" här på Studera.nu. Du klickar i fler filter och att du endast vill se "förutbildningar" under akademisk nivå. Då får du bland annat träff på de olika basårsutbildningarna.

Förutbildningar i söktjänsten "Hitta och jämför utbildningar"

Anmälan till basårsutbildning

Du gör din anmälan till en basårsutbildning på Antagning.se. Du hittar bland annat utbildningarna om du klickar i att du vill se ”förutbildningar” i fältet för fler sökalternativ på startsidan.

Anmälan på Antagning.se

Basår finns även på komvux och folkhögskola

Det är mindre vanligt att läsa ett basår på komvux eller folkhögskola, men det går också. Skillnaden från att läsa på högskola eller universitet är att du inte får någon garantiplats till en utbildning på högskolan. Om du läser ditt basår på komvux så kommer betygen att påverka ditt meritvärde.  

Sidan uppdaterades 2021-09-22

Extra platser på basår under 2020/2021

Regeringen har tillfört 6 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår) under 2020/2021.

Syftet är att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik.

Utbildningsdepartementets pressmeddelande om fler platser till sommarkurser och basår