UHR med webbplatserna Studera.nu och Antagning.se finns på plats den 29 - 30 november och den 6 december på Sacos studentmässa. 

Där informerar vi om högskolestudier, studieval och anmälan till högskolan. Vi berättar också om utlandsstudier via utbytesprogram.

Mässan är en stor och viktig mötesplats för de som ska göra sitt studieval efter gymnasiet. Den besöks av nästan en tredjedel av landets alla avgångselever och en stor del av landets vägledare.

Saco studentmässa hösten/vintern 2023

I Stockholm på Kistamässan, 29 - 30 november, kl 09:00-16:30
I Malmö på Malmömässan, 6 december, kl 09:00-16:30

Seminarier för elever på plats

Under de tre dagarna som mässan pågår i Stockholm och Malmö genomför UHR seminarier. Där informerar vi om att studera utomlands genom utbytesprogram och om att söka information och anmäla sig till högskolan. Du har självklart möjlighet att ställa frågor i samband med seminarierna eller besöka UHR:s monter i efterhand. 

UHR:s digitala monter på Sacos studentmässa

I den digitala montern finns information via text och film som kan underlätta ditt studieval och du kan se och lyssna på webbinarier om högskolestudier och anmälan, både i Sverige och utomlands via våra utbytesprogram.

Mer information om Sacos studentmässa 

Välkommen!

Sidan uppdaterades 2023-11-10