Prata med en samordnare i god tid

Vid alla universitet och de flesta högskolor i Sverige finns det en samordnare för studenter med olika funktionsnedsättningar. Tillsammans med samordnaren kan du diskutera möjligheterna till särskilt stöd under studierna utomlands.

Vissa utbytesprogram ger särskilt stöd

Utbytesprogrammen Erasmus, Nordplus, Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme erbjuder alla särskilt stöd. Om du har någon funktionsnedsättning som innebär att du behöver extra hjälpmedel i någon form för att ha möjlighet att åka ut på utbytet har du möjlighet att få ett extra bidrag för att täcka kostnaderna för detta. Vänd dig till din studievägledare eller samordnaren för stöd till studenter med funktionsnedsättning vid ditt lärosäte för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Sidan uppdaterades 2017-12-13