Lockar en internationell karriär? Ett påbyggnadsår på College of Europe kan vara en utmärkt start. UHR fördelar stipendier till max fyra svenska studenter per år som antagits till utbildningen. 

College of Europe brukar räknas till en av världens bästa utbildningar inom EU-frågor och Europastudier. Utöver ett campus i Brygge finns ytterligare ett i Natolin, utanför Warszawa, i Polen. Utbildningen, personalen och miljön är mångkulturell. Utbildningen startar i september och avslutas i juni.

Att studera vid College of Europe kostar totalt 27 000 euro för läsåret 2023/2024. Avgiften inkluderar studieavgift, kost och logi. Utbildningen är CSN-berättigad.

UHR:s stipendium för svenska studenter vid College of Europe

Universitets- och högskolerådet (UHR) fördelar stipendier till svenska studenter. Stipendiet är ett bidrag till utbildningen. Övriga kostnader, som till exempel resor, får den som går utbildningen betala själv. 

Stipendiesumman fördelas på max fyra studenter, vilket ger 97 500 svenska kronor per student.

Urvalskriterier för stipendiet

UHR:s urvalskriterier för stipendier till svenska studenter vid College of Europe

Mer information om stipendiet

Frågor besvaras av skolambassadorer@uhr.se.

Vem kan söka till College of Europe?

För att söka påbyggnads­utbildningen vid College of Europe ska du redan ha en examen från universitet eller högskola inom ämnen som till exempel juridik, ekonomi, stats­vetenskap, administration, journalistik eller internationella relationer. Undervisningen sker på engelska och franska, så det är en förutsättning att ha goda kunskaper i båda språken.

Ansök

Ansökan till läsåret 2024/2025 öppnar i oktober 2023.

Ansök på College of Europes webbplats

Sidan uppdaterades 2023-04-19

College of Europe

1949 grundades ett internationellt campus för Europastudier i belgiska Brygge. Sedan dess har hundratals ungdomar från ett 50-tal länder utbildat sig för att arbeta med utveckling och samordning av europeiskt samarbete.