Genom olika praktikprogram kan du få stipendium för att praktisera på utländska företag och organisationer.

Är du sugen på att prova på arbetet i maktens korridorer i EU? Vill du ta dig an utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter inom FN eller andra internationella organisationer? Eller söker du plats på ett företag där du kan göra ditt examensarbete? Det och mycket mer är möjligt genom de olika praktikprogram som du kan läsa mer om här. 

Praktikplats – en väg ut i arbetslivet

Att praktisera utomlands är ett sätt att skaffa dig nyttiga erfarenheter, knyta kontakter, förbättra språkkunskaper och bygga på meriter i ditt cv. En praktikplats blir för många en direkt väg ut i arbetslivet. I vissa fall kan praktiken vara en del av din högskoleutbildning. I andra fall kan du söka praktikplatsen först efter, eller i samband med, att du tar din examen.

Genom olika praktikprogram finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd för att vistas en period utomlands. Utbudet varierar beroende på vad du studerar, hur långt du har kommit i dina studier och vad du vill göra. En del praktikprogram erbjuder avlönade praktikplatser, medan andra ger möjlighet att söka stipendium för oavlönad praktik.

 

Sidan uppdaterades 2024-05-21