Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet och du som deltar i en praktik utgör en framtida resursbas som kan arbeta med globala frågor, både på hemmaplan och i internationella organisationer.

Vad innebär Praktikantprogrammet för dig som deltar?

Ett utbyte inom Praktikantprogrammet ger dig meriterande internationell erfarenhet. Du får chans att öka förståelsen för internationellt utvecklingssamarbete och andra kulturer. Du knyter nya kontakter och deltar i ett ömsesidigt utbyte där du lär dig samtidigt som du får chans att dela med dig av dina kunskaper på din praktikplats.

Praktiken sker dels 4 månader i ett låg- eller medelinkomstland samt 1 månad i Sverige hos sändande organisation. Du får alltså chans att knyta kontakter med organisationer både i Sverige och utomlands.

Vad krävs för att söka?

För att kunna ansöka om att delta i ett utbyte ska du:

 • Inte tidigare ha deltagit i Praktikantprogrammet.
 • Fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som du påbörjar din praktikperiod.
 • Vara svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nordiska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige under minst ett år vid tidpunkten för avresan.
 • Inte vara eller tidigare ha varit anställd av den projektägande eller sändande organisationen. Undantag kan göras för kortare visstidsanställningar om en förfrågan ställs till oss på Universitets- och högskolerådet.

Vilka organisationer erbjuder praktikplatser?

Direktförmedlande organisationer:

 • IM, Individuell Människohjälp
 • Union to Union
 • Afrikagrupperna

 Vidareförmedlande organisationer:

Svenska missionsrådet och Forum Syd erbjuder praktikplatser hos organisationerna som listas under.

 • Svenska missionsrådet
  • PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete
  • EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

 • Forum syd
  • Gambiagrupperna
  • Jordens Vänner
  • Framtidsjorden
  • Latinamerikagrupperna
  • PeaceWorks Sweden
  • Svenska FN-förbundet
  • Svalorna Latinamerika
  • Svalorna Indien Bangladesh

Hur söker man?

Du vänder dig direkt till de organisationer som fått beviljade medel för att erbjuda praktikplatser genom Praktikantprogrammet. Många organisationer annonserar sina praktikplatser på globalportalens platsbank.

Globalportalens platsbank

Stipendiebelopp

Vänd dig till den organisation du är intresserad av för att få veta mer. Ingen deltagaravgift tas ut av dig för att delta i programmet.

Sidan uppdaterades 2019-01-29