Lär känna en främmande kultur och miljö, förbättra dina språkkunskaper och skaffa nya vänner och kontakter i andra länder. Funderar du på att studera i ett annat land? Du är inte ensam. Varje år läser drygt 25 000 studen­ter från Sverige vid ett utländskt universitet. De flesta ordnar utlandsstudierna själva, men många åker också som utbytesstudenter från en svensk högskola.

En sak är nästan alla ense om – om du får chansen att åka utomlands och studera, ta den! Att leva i en främmande miljö och knyta kontakter berikar och utvecklar. Ut­landsstudier ger erfarenheter som är svåra att få på annat sätt.