Källor högskoleprovet 13 mars 2021.

KVANTITATIV DEL 1

DTK

Indragen studiehjälp
Beviljning av studiestöd 2011/12. Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden UF 70 SM 1202. Centrala studiestödsnämnden (2012).

Fysisk aktivitet och träning
Jens Bangsbo: För formens skull – Fotbollsfysiologi 1. Svenska fotbollförbundet, Uppsala (1991).

Europeiska unionens fiskeflotta
Grafiken har hämtats från den engelska originalversionen av Facts and figures on the CFP (sid 14–15), publicerad av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer.
© European Communities. Eurostat (2006).
Ansvar för återgivningen och anpassningen ligger uteslutande på Umeå universitet.

Barnadödligheten sedan 1700-talet
Ulf Högberg: Svagårens barn. Ur folkhälsans historia. Stockholm, Liber
Förlag (1983).

KVANTITATIV DEL 2

Faderskapsutredningar
Familjerätt år 2013. Sveriges officiella statistik. ISSN: 1401-2016. ISBN: 978-91-7555-176-0.
Socialstyrelsen (2014).

Gamla Uppsala by
Sigurd Rahmqvist: ”Gamla Uppsala by – Upplands största” (karta sid 256) i Uppsala stads historia VII: Från Östra Aros till Uppsala. En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala. Uppsala (1986).

Upplevd trolighet för terroristattacker
Opinioner 2016. Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2017).

Koppar, bly och zink
Bergverksstatistik 2011. Periodiska publikationer 2012:2. Sveriges geologiska undersökning (SGU).

VERBAL DEL 1

LÄS – kort text

Journalister
Andreas Ekström: ”Journalistbranschen tappar begåvningar” i Journalisten, 2014-01-13

LÄS – långa texter

Talande träd
Karin Wallén: ”Skogen snackar”, Tidningen Vi, nr 12/2016.

Övergångar
Emilie Stendahl: ”På väg mot det nya.” Förskolan, 2017-08-07.

MEK

21. De flesta av de barnfilmer som är under …
Erika Hallhagen: ”Hoppfullt för svensk barnfilm” i Svenska Dagbladet/Insikt, 2013-04-15.

22. Men ____ de båda partiledarnas spänstiga debatter …
K-G. Bergström: ”SVT-duellen kändes nästan lite avslagen” i Expressen, 2014-09-07.

23. Det finns kvalitetsbrister i den högre utbildningen …
Helene Hellmark Knutsson: ”Nytt högskolesystem rättar till allvarliga brister” i Svenska Dagbladet/Debatt, 2016-03-02

24. En viktig slutsats som kan dras från denna fallstudie …
Mikael Dahlberg & Mats Anderberg: ”Strukturerade intervjuer som underlag för utvärdering och forskning – några metodologiska aspekter” i Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2/2008.

25. Många av våra samtida artister har varit …
Wikipedia: ”Svensk hiphop”

26. Begreppet ”kulturell appropriering” kan definieras …
Erik Helmersson: ”Appropriera mera” i Dagens Nyheter, 2014-12-03.

27. Från att tidigare ha förekommit i form av …
Jan Hult: ”Teknikhistoria” för NE.

28. Sannolikt har både du och jag fått lära oss att …
Mikael Parkvall. Lagom finns bara i Sverige – och andra myter om språk …Telegram/Schibsted (2009).

29. Utredningen har fått i uppgift att se över …
SOU 2017:37: ”Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra”.

30. Hon mindes precis hur det hade börjat. Det var …
Inger Frimansson: Mörkerspår. Norstedts förlag (2003).

VERBAL DEL 2

LÄS – kort text

Istider
Gustav Strandberg: ”Kylig sommar bäddar för istid” i Forskning & framsteg, nr 8/2013
 

LÄS – långa texter

Vård för samhällets bästa
Lars-Eric Jönsson: ”Nya avhandlingar. Jenny Björkman. Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850–1970.” i RIG Kulturhistorisk tidskrift, nr 1/2002

Rent mjöl
Wilhelm Agrell: ”Rent mjöl i fel påse?” i Sydsvenskan, 2013-12-17

MEK

21. Forskarna intresserar sig för så kallade …
Per Söderström: ”Dags för planeten att skicka faktura” i Svenska Dagbladet, 2008-10-28

22. Under det sena 1980- och tidiga 1990-talet såg man …
Agri Ismaîl: ”Att undvika smärta till varje pris” i Glänta, 4:13

23. Det blir lättare att ____ arbete och fritid om …
Unionen: Råd och stöd A–Ö: ”Arbetsmiljö” (2017)

24. Det är rimligt att anta att amningen …
Olof Rydén: ”Neofobi” för NE.

25. Olja, kol och gas måste bli kvar i marken, annars …
Jonas Anshelm: ”Varför vi har vant oss att leva i klimatkatastrofens skugga” i Respons, nr 2/2015

26. Eftersom betyg i gymnasieskolan sätts efter …
Aida Hadzialic: ”Jag är öppen för att byta kursbetyg mot ämnesbetyg” i Dagens Nyheter 2014-12-19

27. Jag vill i detta sammanhang även passa på att …
Lars Roger Holm: Skrivguiden. Handbok i konsten att formulera sig. Ordfront förlag (2000)

28. För femtio år sedan ____ den totala mängden …
Andreas Cervenka: ”Är Ingves en modern kung Midas?” i Svenska Dagbladet, 2015-03-03

29. ____ till våra tiders breda vaccinationsprogram …
Osignerad: ”Vaccination – aktiverar kroppen eget immunförsvar” i Allt om vetenskap, 2012

30. Det är en historiens ironi att Sydeuropa nu verkar …
Richard Swartz: ”I krisen krymper samhället” i Dagens Nyheter 2014-11-08

Sidan uppdaterades 2021-03-16