Här kan du läsa mer om tillgänglighet på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet står bakom webbplatsen Studera.nu. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna sida beskriver hur Studera.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Studera.nu?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning i webbplatsens tillgänglighetsredogörelse, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsers tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

Allmänt

 • Det förekommer enstaka ord i menyer, ingresser och rubriker som inte är korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Inbäddade videoklipp har inte alltid en beskrivning.

Länkar

 • Länkar som leder till extern webbplats öppnas inte konsekvent i nytt fönster.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Allmänt

 • Det förekommer enstaka ord i menyer, ingresser och rubriker som inte är korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Inbäddade videoklipp har inte alltid en beskrivning.

Tabeller

 • Det förekommer tabeller som kan kräva skrollning i två ledder eller som inte visas optimalt i små skärmar.

Länkar

 • Länkar som leder till extern webbplats öppnas inte konsekvent i nytt fönster.

Kontraster

 • Det förekommer fokusmarkeringar som inte har godkänd kontrast mot bakgrunden.
 • Det förekommer texter och/eller ikoner som inte har godkänd kontrast över bilder samt på tabb-block i "Lärarutbildningsguiden".
 • Det förekommer länkar i "Lärarutbildningsguiden" vars kontrast är godkänd enligt WCAG AA men inte WCAG AAA.

Vår ambition är att ha åtgärdat de flesta tillgänglighetsproblem till årsskiftet 2021/2022.

Oskäligt betungande anpassning

Universitets- och högskolerådet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Informationen om utbildningar i funktionen "Hitta och jämför utbildningar" hämtas dagligen in från extern källa. UHR har inte kontroll över hur informationen registreras och tillgänglighetsgranskar den inte. Bland annat blir ord på andra språk i informationen om utbildningar inte korrekt märkta med rätt språk, vilket kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall även undertexter.
 • PDF:er som publicerats före den 23 september 2018 är inte tillgängliggjorda.
 • YouTube-spelaren som används för videoklipp är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll.
 • Enkätverktyget Hotjar är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll. Vi för en dialog med leverantören om tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av Studera.nu och interna tester har gjorts.

Senaste bedömningen gjordes den 14 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 14 oktober 2021.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se)

Sidan uppdaterades 2021-10-14