Yrkeslärare

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill kombinera din yrkeserfarenhet med undervisning på gymnasiets yrkesprogram och/eller inom vuxenutbildningen. 

Information

Omfattning

90 hp, 1,5 år (3 år på halvfart)

Studiemedel

Studiemedelsberättigad. Statsbidrag för yrkeslärare som vill kombinera jobb med studier för att nå en yrkeslärarexamen.

Förkunskaper

Gymnasiekompetens eller motsvarande samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Kontakta en vägledare inom högskolan innan du gör din anmälan.

Lön

Statistiska centralbyråns lönestatistik

Anmälan

Det kan fortfarande finnas utbildningar som har öppet för sen anmälan. Kontakta högskolan för att få stöd med din validering innan du anmäler dig.

Om utbildningen

Ditt yrkeskunnande är basen 

Under utbildningen får du lära dig undervisnings­metodik och pedagogik. De ämnes­kunskaper du ska undervisa i måste du ha med dig från ditt yrkesliv. Du behöver därför ha aktuella yrkes­kunskaper från ett yrke som gymnasie­skolans program utbildar för. Det är också viktigt att du har arbetat i yrket i några år och har med dig ett fördjupat kunnande. Som yrkeslärare ska du föra din kompetens vidare. 

Jobbar du redan, men är obehörig? 

Du som jobbar som yrkeslärare men saknar lärarexamen kan komplettera dina tidigare studier och erfarenheter inom Vidareutbildning av lärare, (VAL).

Nationella VAL-sidan

Ansök om validering först

För att vara behörig till utbildningen måste du få dina yrkeskunskaper  validerade. Valideringsprocessen innebär att dina yrkeskunskaper bedöms i flera steg, något som tar tid. Du kan påbörja din validering redan i februari respektive september inför kommande terminsstart. Ta kontakt med den högskola du vill studera vid för att få stöd och hjälp med din ansökan.

Anmäl dig via Antagning.se

Anmälan till höstterminen är vanligtvis öppen mellan den 15 mars och den 15 april. Anmälan till vår­terminen är vanligtvis öppen mellan 15 september och 15 oktober. 

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studie­medlet har två delar. En del är bidrag, den andra är studielån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget, om du inte vill ta lån. Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och hur mycket du jobbar.

Studiemedel och jobba samtidigt?

När du studerar med studiemedel kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studie­medlet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Om du har högre inkomst än fribeloppet så har du inte rätt till lika mycket bidrag och lån. 

CSN

Statsbidrag för dig som jobbar som obehörig yrkeslärare

För dig som arbetar som yrkeslärare och vill studera till en yrkeslärarexamen så finns möjlighet att gå ner i arbetstid för att studera. Din arbetsgivare kan söka ett så kallat statsbidrag som kompenserar den minskade arbetstiden.

Statsbidrag

Omställningsstudiestöd

Nu finns en ny möjlighet för dig som vill byta bana. Alla utbildningar som ger rätt till studiemedel ger också rätt till omställnings­studiestöd, under förutsättning att den kommer att stärka din ställning på arbets­marknaden. 

Kompetensutveckla dig med omställningsstudiestöd

Det här läser du

Lära för att lära ut

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

  • Läroplansteori och didaktik
  • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Bedömning och betygssättning
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Praktik ingår

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell lärare. Om du redan idag arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att få göra VFU i din tjänst.

Examen och lärarlegitimation

Efter avslutad yrkeslärarutbildning ansöker du om en yrkeslärarexamen hos examensenheten på den högskola du studerar på. När du fått din yrkeslärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Lärarlegitimation

Studieorter

Här kan du läsa till yrkeslärare

Yrkeslärarutbildningen ges vid tio universitet och högskolor. De flesta utbildningar startar på hösten. Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Stockholms universitet och Malmö universitet ger även utbildningen på våren. 

Läs mer om utbildningens innehåll och studietakt under varje högskola. 

Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst Yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet Yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet Yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet Yrkeslärarprogrammet vid Malmö universitet Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har du som har en gymnasieexamen, fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Saknar du grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola.

Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd. Du måste ladda upp din ansökan om reell kompetens på Antagning.se senast sista anmälningsdag.

Grundläggande behörighet Bedömning av reell kompetens

Särskild behörighet

Dina yrkeskunskaper utgör den särskilda behörigheten. Det betyder att för att antas till yrkeslärarprogrammet behöver du ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som återfinns i gymnasieskolans yrkesprogram. Det räcker inte med att du säger att du har kunskaper, du måste styrka att du har kunskaperna. Därför behöver du validera dina yrkeskunskaper. 

Ämneskrav för yrkeslärare

Framtid och karriär

Stort behov av yrkeslärare

Arbetsmarknaden för yrkeslärare är god. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Lön Framtidsutsikter Läraryrket och karriärvägarna

Så går anmälan till

Både validering och anmälan behövs

Vänta inte med att starta din valideringsprocess! Kontakta högskolan redan nu och förbered din validering inför antagningen till höstterminen 2024. Du hittar alla kontaktuppgifter under rubriken Studieorter. 

Anmälningsperioden är vanligtvis 15 mars till 15 april för höstterminen och 15 september till 15 oktober för vårterminen.

 

Förbered din validering

Kontakta den högskola du kommer att söka till som första val. Det är den högskola som du söker till i första hand som ansvarar för din validering. De kommer att ge dig information och vägledning under valideringsprocessen. 

Stäm av dina yrkeskunskaper mot behörighetskraven

Det finns cirka 260 yrkesämnen och varje ämne har ett behörighetskrav. Ämnena är fördelade på olika yrkesprogram som beskrivs på uhr.se. Klicka på det program som speglar dina yrkeskunskaper och ringa in de ämnen du ska validera:

Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare

Filmguide

Så validerar du dina yrkeskunskaper

Digital valideringsansökan

Innan du gör din ansökan ska du kontakta den högskola som är ditt förstahandsval.

Klicka på länken för den högskola som du söker till i första hand för att logga in i det digitala ansökningsverktyget.

Bra att veta: Du behöver bara validera dina yrkeskunskaper en gång, även om du söker yrkeslärarutbildningen på flera orter. Verktygen öppnar i februari respektive september men kontakta högskolan redan nu och förbered din validering inför nästkommande termin.  

Göteborgs universitets valideringsverktyg Högskolan Dalarnas valideringsverktyg Högskolan Kristianstads valideringsverktyg Högskolan Västs valideringsverktyg Karlstads universitets valideringsverktyg Linköpings universitets valideringsverktyg Linnéuniversitetets valideringsverktyg Malmö universitets valideringsverktyg Stockholms universitets valideringsverktyg Umeå universitets valideringsverktyg