Yrkeslärare

Yrkeslärarutbildningen är en kortare utbildning för dig med yrkeserfarenhet och som vill jobba som lärare inom gymnasiets yrkesprogram eller inom vuxenutbildning.

Information

Omfattning

90 hp, 1,5 år (3 år på halvfart)

Studiemedel

Studiemedelsberättigad. Statsbidrag för yrkeslärare som vill kombinera jobb med studier för att nå en yrkeslärarexamen

Förkunskaper

Gymnasiekompetens eller motsvarande samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Kontakta en vägledare inom högskolan innan du gör din anmälan

Lön

Statistiska centralbyråns lönestatistik

Anmälan till VT23

Anmälan öppnar 15 september på Antagning.se. 

Till anmälan

Om utbildningen

Kombinera dina yrkeskunskaper med pedagogiskt arbete

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper och som vill dela med dig av din kompetens till gymnasieungdomar eller vuxna. Har du till exempel yrkeskunskaper inom handel, el, VVS, bygg eller inom vårdyrken? Om du har arbetat ett antal år inom ditt yrke och vill göra ett karriärbyte kan du att skola om dig till yrkeslärare.

Läs mer om vilka inriktningar som finns

Du som jobbar som yrkeslärare

Du som jobbar som yrkeslärare men saknar lärarexamen kan komplettera dina tidigare studier och erfarenheter inom Vidareutbildning av lärare, (VAL).

Läs mer på den nationella VAL-sidan

Fler vägar in i läraryrket

Några högskolor i Sverige har i uppdrag att skapa "fler vägar in" för dig som är nyfiken på läraryrket. De har även i uppdrag att skapa fler vägar in för dig som idag arbetar som obehörig lärare men som funderar på att börja studera till lärare. 

Läs mer om projektet  "fler vägar in" här.

 

Du kan söka två gånger om året

Antagning till yrkeslärarutbildningar sker två gånger om året, i april och oktober. De flesta yrkeslärarutbildningar startar till hösten, medan hälften startar till vårterminen.

Anmälningsperioden till höstterminen är öppen mellan den 15 mars och den 15 april. Anmälan gör du på Antagning.se. 

Validera dina yrkeskunskaper

När du gjort din anmälan på Antagning.se behöver du också ansöka om att få dina yrkeskunskaper bedömda (validerade) av den högskola eller universitet du vill studera vid. Kontakta gärna en studievägledare i god tid för att få stöd och hjälp med din ansökan.

Bidrag och lån – hur hänger det ihop?

Du kan söka studiemedel under tiden du utbildar dig. Studiemedlet har två delar. En del är bidrag, den andra är studielån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget, om du inte vill ta lån. Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Studiemedel och jobba samtidigt?

När du studerar med studiemedel kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiemedlet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Om du har högre inkomst än fribeloppet så har du inte rätt till lika mycket bidrag och lån. 

Lär mer om studiemedel hos CSN

Statsbidrag för dig som jobbar som obehörig yrkeslärare

För dig som arbetar som yrkeslärare och vill studera till en yrkeslärarexamen så finns en möjlighet att gå ned i arbetstid för att studera. Din arbetsgivare kan söka ett s.k. statsbidrag som kompenserar den minskade arbetstiden.

Läs mer om statsbidrag på Skolverket

Det här läser du

Lär dig hantverket

Den utbildningsvetenskapliga kärnan ger alla lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden:

 • Läroplansteori och didaktik
 • Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • Utveckling, lärande och specialpedagogik
 • Uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Bedömning och betygssättning
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Prova dina vingar i verkligheten

Din VFU-handledare och universitetets lärarutbildare samverkar för att du ska få stöd och utvecklas i din roll som professionell lärare. Om du redan idag arbetar som obehörig yrkeslärare kan du ansöka om att få göra VFU i din tjänst.

Examen och lärarlegitimation

Efter avslutad yrkeslärarutbildning ansöker du om en yrkeslärarexamen hos examensenheten på den högskola du studerar på. När du fått din yrkeslärarexamen ska du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om lärarlegitimation

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten betyder att du ska ha ett slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du komplettera inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Du kan också ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Läs mer om grundläggande behörighet och reell kompetens

Särskild behörighet

För att antas till yrkeslärarprogrammet behöver du ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Det betyder att du ska ha kunskaper i de ämnen och kurser som du vill bli behörig att undervisa i. Det är dina yrkeskunskaper som är den särskilda behörigheten.

Läs mer om särskild behörighet för yrkeslärare

Framtid och karriär

Stort behov av yrkeslärare

Arbetsmarknaden för yrkeslärare är god. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån Läs mer om dina framtidsutsikter Läs mer om läraryrket och karriärvägarna

Så går anmälan till

Anmälan till VT23

Webbanmälan öppnar 15 september på Antagning.se. Där kan du läsa mer om behörighet och urval. 

Till anmälan 

 

Validera dina yrkeskunskaper

När du gjort din anmälan på Antagning.se behöver du också ansöka om att få dina yrkeskunskaper bedömda (validerade) av den högskola eller universitet du vill studera vid i första hand.

Exakt vilken information som behövs i anmälan hos respektive högskola eller universitet hittar du på deras respektive webbplats. Kontakta en studievägledare för programmet i god tid för att få stöd och hjälp med din ansökan.

Till följande universitet och högskolor ansöker du om validering i Valda:

 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Malmö universitet
 • Stockholms universitet

Till ansökan i Valda

Till följande universitet och högskolor ansöker du om validering i ValiWeb:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Kristianstad
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Umeå universitet

Till ansökan i ValiWeb

För vårterminen 2022 är anmälan öppen på Antagning.se mellan den 15 september och 15 oktober.

Studenter berättar

Louise om att arbeta som yrkeslärare

Louise Österlund har studerat Yrkeslärarprogrammet på Stockholms universitet. Hör henne berätta om hur det är att arbeta som yrkeslärare inom handels-och administrationsprogrammet. 
Filmen publicerades 31 augusti 2020.