Högskoleprovet skrevs den 27 oktober 2012. Här har du facit, provfrågor och normeringstabeller.

Frågor som gäller de kvantitativa delarna ska ställas till kvant@edusci.umu.se
Frågor som gäller de verbala delarna ska ställas till verbal@edusci.umu.se

Anvisningar

Anvisningar kvantitativ del
Anvisningar verbal del

Svarshäfte

Svarshäftet ser ut så här:
Svarshäfte

Engelsk läsförståelse borttagen

Upphovsrätten för delprovet engelsk läsförståelse, ELF, gäller bara i en vecka efter provdagen, därför är delprovet utbytt mot ett exempelprov.

Facit

Provpass 1 (=DYS 1)Provpass 2 (=DYS 2)Provpass 4 (=DYS 3)Provpass 5 (=DYS 4)
Kvantitativ del Verbal del Kvantitativ del Verbal del
1 C
1 D
1 A
1 C
2 C
2 E
2 A
2 B
3 C
3 B
3 C 3 D
4 A
4 B 4 C
4 E
5 C
5 A
5 D
5 D
6 B
6 C
6 D
6 D
7 D
7 C
7 D
7 B
8 B
8 A 8 A
8 D
9 B
9 C
9 A
9 A
10 C
10 A
10 B
10 A
11 A
11 B
11 C
11 B
12 B
12 D
12 C
12 D
13 A
13 C
13 D
13 A
14 D 14 A
14 B
14 A
15 C
15 B
15 B
15 B
16 D
16 D 16 A
16 C
17 C 17 D
17 A
17 C
18 B
18 C
18 D
18 A
19 C
19 C
19 C
19 A
20 C
20 C
20 A
20 D
21 C
21 A
21 C
21 D
22 B
22 B
22 C 22 C
23 C
23 B
23 D
23 A
24 A
24 A
24 C
24 D
25 C 25 A
25 B
25 A
26 E
26 B
26 A
26 B
27 D
27 B
27 E
27 B
28 B
28 C
28 E
28 B
29 A 29 D
29 B
29 C
30 C
30 A 30 C
30 D
31 D
31 B
31 A
31 A
32 B 32 C
32 C
32 B
33 C
33 B
33 A
33 D
34 C 34 C
34 C
34 B
35 B
35 B 35 D
35 C
36 B 36 A
36 B
36 A
37 B
37 A
37 C
37 C
38 A
38 D 38 C
38 C
39 D
39 C 39 D
39 D
40 B
40 C
40 B
40 C

 

Facit och provfrågor som pdf-er   

Provpass 1 Provpass 2 Provpass 4 Provpass 5
Kvantitativ del Verbal del Kvantitativ  del Verbal del
Källhänvisning      
Facit      
       
ELF exempelprov      
Facit exempelprov      

 

Normeringstabeller

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Normeringstabeller hösten 2012

Mer om processen efter provet?

Vad händer egentligen efter provet? Hur går rättningen till och normeringen? På sidan Efter provet får du svar.

Efter provet

Sidan uppdaterades 2015-03-11