Här finns facit, normeringstabeller och provfrågor för provet hösten 2015.

Under högskoleprovet hösten 2015 var provpass 2 utprövningspass och räknas därför inte. 

Provfrågor

UHR har bara tillstånd att visa de engelska texterna (ELF) i en vecka efter provdagen. 

Provpass 1 verbal del utan ELF (pdf)

Provpass 3 kvantitativ del (pdf)

Provpass 4 verbal del utan ELF (pdf)

Provpass 5 kvantitativ del (pdf)

Facit

Facit (pdf)

Källor

Källförteckning (pdf)

Normeringstabeller

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.

Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Normeringstabeller hösten 2015

Exempelprov engelsk läsförståelse

ELF exempelprov (pdf)

Facit exempelprov (pdf)

Anvisningar

Anvisningar kvantitativ del (pdf)

Anvisningar verbal del (pdf)

Svarshäfte

Svarshäfte (pdf)

Frågor om provet

Frågor som gäller de kvantitativa delarna ska ställas till kvant@edusci.umu.se

Frågor som gäller de verbala delarna ska ställas till verbal@edusci.umu.se

 

Sidan uppdaterades 2023-08-08