Här finns facit, normeringstabeller och provfrågor för provet hösten 2015.

Frågor som gäller de kvantitativa delarna ska ställas till kvant@edusci.umu.se
Frågor som gäller de verbala delarna ska ställas till verbal@edusci.umu.se

Anvisningar

Anvisningar kvantitativ del
Anvisningar verbal del

Svarshäfte

Svarshäftet ser ut så här:
Svarshäfte

Engelsk läsförståelse borttagen

Upphovsrätten för delprovet engelsk läsförståelse, ELF, gäller bara i en vecka efter provdagen, därför är delprovet utbytt mot ett exempelprov.

Facit högskoleprovet 24 oktober 2015

Provpass 2 ingår ej! (Utprövningspass)

Provpass 1
(=DYS 1)
Provpass 3
(=DYS 2)
Provpass 4
(=DYS 3)
Provpass 5
(=DYS 4)
Verbal del Kvantitativ del Verbal del Kvantitativ del
1 D 1 B 1 C 1 A
2 C 2 D 2 D 2 C
3 E 3 B 3 A 3 D
4 B 4 C 4 E 4 A
5 C 5 B 5 B 5 B
6 D 6 B 6 A 6 C
7 A 7 C 7 A 7 A
8 E 8 B 8 D 8 C
9 B 9 C 9 C 9 D
10 B 10 B 10 C 10 B
11 C 11 D 11 C 11 B
12 B 12 B 12 D 12 A
13 A 13 A 13 A 13 A
14 C 14 D 14 C 14 C
15 C 15 C 15 C 15 A
16 D 16 B 16 B 16 D
17 C 17 B 17 B 17 B
18 A 18 A 18 A 18 C
19 B 19 A 19 D 19 B
20 D 20 B 20 D 20 A
21 A 21 D 21 B 21 D
22 A 22 B 22 B 22 A
23 C 23 B 23 A 23 D
24 B 24 C 24 B 24 E
25 C 25 A 25 D 25 C
26 D 26 E 26 A 26 B
27 D 27 C 27 D 27 E
28 B 28 C 28 C 28 B
29 A 29 C 29 C 29 B
30 A 30 B 30 C 30 B
31 B 31 C 31 A 31 D
32 C 32 A 32 B 32 C
33 B 33 D 33 D 33 A
34 D 34 B 34 C 34 B
35 C 35 C 35 C 35 C
36 B 36 A 36 B 36 A
37 B 37 C 37 D 37 B
38 D 38 D 38 A 38 D
39 B 39 D 39 C 39 B
40 C 40 A 40 A 40 C

 

Provpass 2 ingår ej! (Utprövningspass)

Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (=DYS1)

Provfrågor i html

Provpass 2 ingår ej! (Utprövningspass). Delprovet engelsk läsförståelse byts ut en vecka efter provdagen till ett exempelprov av upphovsrättsliga skäl.

 

Provpass 1 - Verbal del

ORD

LÄS

MEK

ELF exempelprov

ELF - facit

Källförteckning

Provpass 3 - Kvantitativ del

XYZ

KVA

NOG

DTK

Provpass 4 - Verbal del

ORD

LÄS

MEK

Provpass 5 - Kvantitativ del

XYZ

KVA

NOG

DTK

Provfrågor i pdf

 Provpass 2 ingår ej! (Utprövningspass). Delprovet engelsk läsförståelse byts ut en vecka efter provdagen till ett exempelprov av upphovsrättsliga skäl.

Provpass 1

Verbal del utan ELF

Facit

Källförteckning

 

ELF exempelprov

Facit exempelprov

Provpass 3

Kvantitativ del

Provpass 4

Verbal del utan ELF

Provpass 5

Kvantitativ del


Normeringstabeller

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.

Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Normeringstabeller hösten 2015

Mer om processen efter provet?

Vad händer egentligen efter provet? Hur går rättningen till och normeringen? Sidan Efter provet ger svar på dina frågor.

Efter provet

Sidan uppdaterades 2016-01-20