Du som har en högskoleexamen från ett annat land kan komplettera din utbildning i Sverige. För vissa yrken är det ett krav för att få jobba inom yrket i Sverige.

This page in English: Supplementing your foreign degree

​Du som har en högskole- eller universitetsexamen från ett annat land än Sverige kan komplettera din utbildning. Det ger dig kunskaper du behöver för att jobba inom ditt yrke i Sverige.

Du kan behöva gå en kompletterande utbildning för att kunna använda en utländsk examen inom ett reglerat yrke i Sverige. Utbildningen leder då till att du får det som krävs för att du ska få arbeta inom yrket. Det kan till exempel vara ett certifikat eller en legitimation.

Reglerade yrken på UHR:s webbplats

Kompletterande utbildningar för reglerade yrken

Utbildningarna ger rätt till studiemedel och är 1-2 år långa.

Du som har en utländsk apotekarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Uppsala universitet (distanskurs). Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning för apotekare i Hitta och jämför utbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som har en barnmorskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver kompletteras för att du ska kunna söka svensk barnmorskelegitimation. I utbildningen sker på Karolinska Institutet. Både teoretiska och verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning) ingår i utbildningen. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning barnmorska på KIs webbplats

Om du har en utländsk examen som biomedicinsk analytiker kan du komplettera din utbildning. Då kan du få svensk legitimation som biomedicinsk analytiker via Socialstyrelsen. Utbildningen ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Kristianstad. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning biomedicinsk analytiker i Hitta och jämför utbildningar

Om du har en utländsk juristexamen kan du komplettera med utbildning på Stockholms universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning jurist i Hitta och jämför utbildningar

Du som har en utländsk läkarexamen kan komplettera med en utbildning. Den ges på Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet eller Karolinska institutet (60 högskolepoäng). På Umeå universitet finns också en utbildning som ges på helfart i två år och distans (120 högskolepoäng). Undervisningsspråket på alla utbildningarna är svenska.

Kompletteringsutbildning läkare i Hitta och jämför utbildningar

Du som har en utländsk lärarexamen kan komplettera med en utbildning. Den ges på Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning lärare på Stockholms universitets webbplats

Du som har en utländsk psykologexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet (90 högskolepoäng). Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning psykolog i Hitta och jämför utbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som har ett beslut från Socialstyrelsen om att delta i ett kompletteringsprogram för sjuksköterskor med en examen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz. Den ges på Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitet och Högskolan i Gävle. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning sjuksköterska i Hitta och jämför utbildningar

Du som har en utländsk tandläkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Malmö universitet eller Karolinska institutet. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning tandläkare i Hitta och jämför utbildningar

Hitta fler kompletterande utbildningar

Det finns fler utbildningar som kan bygga på en utländska utbildning. Du kan själv söka efter dem i Hitta och jämför utbildningar på Studera.nu och på Antagning.se. Använd sökordet "kompletterande".

Hitta och jämför utbildningar, sökning på ordet "kompletterande"

Antagning.se, sök själv på ordet "kompletterande"

Sidan uppdaterades 2024-04-25

Anmälan

Anmälan till utbildningar görs på Antagning.se