Du som har en högskoleexamen från ett annat land kan komplettera din utbildning i Sverige. Det ger dig utökad kunskap för att jobba inom ditt yrke i Sverige.

Du som har en avklarad högskole- eller universitetsexamen från ett annat land än Sverige kan komplettera din utbildning. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom yrket i Sverige.

Hitta kompletterande utbildningar

I Hitta och jämför utbildningar på Studera.nu och på Antagning.se kan du söka efter utbildningar som hjälper dig att bygga på din utländska utbildning med kunskap du behöver för att jobba i Sverige. På den här sidan finns länkar och utsökningar till ett antal sådana utbildningar. Fler utbildningar och fler platser kan tillkomma så håll utkik på den här sidan.

Ett tips till dig som själv vill göra utsökningar i funktionen Hitta och jämför utbildning och på Antagning.se är att använda sökordet "kompletterande".

Sökning i Hitta och jämför med sökordet "kompletterande"

Information om utbildningarna finns även på engelska.

Supplementing your foreign degree

Anmälan till utbildningarna görs på Antagning.se

Anmälan på Antagning.se

Utbildningarna ger rätt till studiemedel och är 1-2 år långa.

Vad är reglerade yrken?

För en del yrkesgrupper finns det kompletterande utbildningar som leder till antingen ett certifikat/intyg eller en svensk examen.

Inom reglerade yrken leder den kompletterande utbildningen till auktorisation/legitimation.

Reglerade yrken på UHR:s webbplats

Du som har en utländsk apotekarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Uppsala universitet (distanskurs). Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning för apotekare i Hitta och jämför utbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som har en barnmorskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver kompletteras för att du ska kunna söka svensk barnmorskelegitimation. I utbildningen, som sker på Karolinska Institutet ingår både teoretiska och verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning barnmorska på KIs webbplats

Om du har en utländsk examen som biomedicinsk analytiker kan du komplettera din utbildning för att ha möjlighet att erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker via Socialstyrelsen. Utbildningen ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Kristianstad. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning biomedicinsk analytiker i Hitta och jämför utbildningar

 

Om du har en utländsk juristexamen kan du komplettera med utbildning på Stockholms universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning jurist i Hitta och jämför utbildningar

Du som har en utländsk läkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet eller Karolinska institutet (60 högskolepoäng). På Umeå universitet finns också en utbildning som ges på helfart i två år och distans (120 högskolepoäng). Undervisningsspråket på alla utbildningarna är svenska.

Kompletteringsutbildning läkare i Hitta och jämför utbildningar

Du som har en utländsk lärarexamen kan komplettera med utbildning på Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning lärare på Stockholms universitets webbplats

Från och med höstterminen 2019 erbjuder sex högskolor en ny utbildning i pedagogik för den som har en konstnärlig kompetens och som vill arbeta i kulturskolan. Du som har en utländsk högskolexamen i ett konstnärligt ämne kan komplettera med hela eller delar av utbildningen för att undervisa i musik- och kulturskola. Undervisningsspråket är svenska.

Utbildning kulturskolepedagog i Hitta och jämför utbildning

Pedagog i kulturskolan

Du som har en utländsk psykologexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet (90 högskolepoäng). Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning psykolog i Hitta och jämför utbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som har ett beslut från Socialstyrelsen om att delta i ett kompletteringsprogram för sjuksköterskor med en examen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz. Den ges på Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitet och Högskolan i Gävle. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning sjuksköterska i Hitta och jämför utbildningar

Du som har en utländsk tandläkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Malmö universitet eller Karolinska institutet. Undervisningsspråket är svenska.

Kompletteringsutbildning tandläkare i Hitta och jämför utbildningar

Sidan uppdaterades 2023-11-08