Här hittar du normeringen för högskoleprovet som skrevs den 29 oktober 2016.

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen. Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Antal provdeltagare: 55 072

Kvantitativ normeringstabell som pdf

Verbal normeringstabell som pdf

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut: Om normerad poäng för den verbala delen är 0.9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.2 blir medelvärdet (0.9 + 1.2)/2 = 1.05. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0.00 till 2.00.

I antagningen till högskolan används två decimaler för högskoleprovsresultat.

Fördelningstabell

I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet på provet var 0.868.

Fördelningstabell som pdf

Hur görs normering?

Om du vill veta mer om normeringen så hittar du det på sidan Efter högskoleprovet

Efter högskoleprovet

Frågor om normeringen ställs till provresultat@edusci.umu.se.

Tidigare normeringstabeller

 

Sidan uppdaterades 2018-11-19