Provansvarig: kvant@edusci.umu.se

23. En grönsaksodlare odlar ärtor, sallad, rädisor, morötter och lök. Varje grönsak odlas i en egen fåra. Fårorna numreras 1–5 från vänster till höger. I vilken fåra odlas lök?

(1) Morötterna har lika många fåror till höger om sig som till vänster. Salladen odlas intill löken.

(2) Ärtorna odlas intill rädisorna. Salladen odlas i fåra 1.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

 i (1) men ej i (2)
B  i (2) men ej i (1)
C  i (1) tillsammans med (2)
i (1) och (2) var för sig
E  ej genom de båda påståendena

 

24. Hur många jordgubbar hade Stina?

(1) När Stina ätit hälften av jordgubbarna plus en halv jordgubbe hade hon sju jordgubbar kvar.

(2) Stina åt jordgubbar i en jämn takt, och på 30 sekunder åt hon sex jordgubbar.

Det tog 1 minut och 15 sekunder för Stina att äta upp alla jordgubbar.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

 

25. En kväll åkte Carola rullskridskor längs en strandpromenad. Vilken medelhastighet hade Carola?

(1) Åkturen längs strandpromenaden skulle ta 14 minuter för en cyklist med medelhastigheten 30 km/h.

(2) Klockan 18:12 började Carola åka, och klockan 18:47 hade hon åkt längs hela strandpromenaden.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

 i (1) men ej i (2)
 i (2) men ej i (1)
 i (1) tillsammans med (2)
D  i (1) och (2) var för sig
 ej genom de båda påståendena

 

26. Tre dörrar är 70, 80 respektive 90 cm breda. En dörr är vit, en är blå och en är grön. Den minsta dörren är inte vit. Vilken färg har respektive dörr?

(1) Den största dörren är inte blå.

(2) Den mellanstora dörren är inte grön.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

 i (1) men ej i (2)
 i (2) men ej i (1)
 i (1) tillsammans med (2)
 i (1) och (2) var för sig
 ej genom de båda påståendena

 

27. x är ett heltal. Är x jämnt delbart med 15?

(1) x/10 är ett heltal.

(2) x2 är jämnt delbart med 30.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

 i (1) men ej i (2)
B  i (2) men ej i (1)
 i (1) tillsammans med (2)
 i (1) och (2) var för sig
 ej genom de båda påståendena

 

28. I en klass med 24 elever har hälften av pojkarna moped. Hur många flickor i klassen har moped?

(1) Det är lika många flickor som pojkar i klassen. 14 elever har inte moped.

(2) Av dem som inte har moped är flickorna 2 fler än pojkarna. Av flickorna är de
som inte har moped 4 fler än de som har moped.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A  i (1) men ej i (2)
B  i (2) men ej i (1)
C  i (1) tillsammans med (2)
D  i (1) och (2) var för sig
 ej genom de båda påståendena

Sidan uppdaterades 2016-05-31