Dina val (16 träffar) Rensa alla val
Inriktning × Psykoterapi
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför
Basutbildning i psykoterapeutisk metod
Karolinska institutet
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke. I utbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och/eller psykiatri, eller kompletterande högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller i psykiatri omfattande 30 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Anmälningskod ki-61002Till antagning.se
Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interaktionistisk grund (steg 1)
Linnéuniversitetet
45hp
(1,5 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Socionomexamen eller likartad utbildning motsvarande kandidatnivå samt minst 3 års yrkeserfarenhet av socialt arbete eller behandlingsarbete efter avslutade studier. Tillgång att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka under utbildningstiden ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.
Anmälningskod lnu-47065Till antagning.se
Grundläggande psykoterapiutbildning Distans
Umeå universitet
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Umeå
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Eng A och Sv för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.A. Inneha yrkesexamen omfattande 180 högskolepoäng inomvård och behandling som tex socionom, sjuksköterska, läkare. B. Varit yrkesverksam i minst 2 år efter examen och där samtalsbehandling varit en betydande del i yrkesutövandet.Både krav A och B ska vara uppfyllda
Anmälningskod umu-31601Till antagning.se
Handledarutbildning för legitimerade psykoterapeuter
Stockholms universitet
30hp
(2 år)
25% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 25%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2017 period 1
Examen
Behörighet Sökande till utbildningen ska ha legitimation som psykoterapeut, samt minst två års yrkeserfarenhet efter legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. I denna yrkeserfarenhet skall arbetsuppgifter haft en tydlig koppling till behandlingsarbete och till minst 50% ha utgjorts av psykoterapeutarbete.
Anmälningskod su-36961Till antagning.se
Handledar- och lärarutbildning i familjeterapi med systemteoretisk inriktning
Linköpings universitet
45hp
(1,5 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Linköping
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Godkänd psykoterapeututbildning steg 2 och Socialstyrelsens legitimation. 2 års psykoterapeutisk yrkeserfarenhet omfattande minst 25% efter erhållen legitimation ska styrkas med intyg från arbetsgivaren. Tillgång till handledningsuppdrag styrkt av arbetsgivare. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Anmälningskod liu-89779Till antagning.se
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
Linköpings universitet
45hp
(1,5 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Linköping
Utbildningsnivå kurs, Endast grundnivå
Start VT 2017 period 1
Examen
Behörighet Genomgången psykoterapeututbildning och Socialstyrelsens legitimation krävs. Vidare krävs också att man arbetat som psykoterapeut under minst 2 år på halvtid efter legitimationen. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg från arbetsgivaren. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Anmälningskod liu-41372Till antagning.se
Psykologprogrammet
Karolinska institutet
300hp
(5 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Solna
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen Psykologexamen
Behörighet Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Anmälningskod ki-41008Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Solna
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 1
Examen Psykologexamen
Behörighet Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Anmälningskod ki-41008Till antagning.se
Psykologprogrammet
Örebro universitet
300hp
(5 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Örebro
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start VT 2018 period 1
Examen Psykologexamen
Behörighet Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Anmälningskod oru-39705Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Örebro
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2017 period 1
Examen Psykologexamen
Behörighet Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Anmälningskod oru-39702Till antagning.se

Tillfälle 3

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Örebro
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start VT 2017 period 1
Examen Psykologexamen
Behörighet Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Anmälningskod oru-39606Till antagning.se

Tillfälle 4

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Örebro
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2016 period 1
Examen Psykologexamen
Behörighet Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Anmälningskod oru-39604Till antagning.se
Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi
Karolinska institutet
90hp
(3 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Psykoterapeutexamen, Magisterexamen
Behörighet Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller socionomexamen, eller annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp. För sökande med socionomexamen eller med annan motsvarande examen om 180 hp krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Anmälningskod ki-21005Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Psykoterapeutexamen, Magisterexamen
Behörighet Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller socionomexamen, eller annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp. För sökande med socionomexamen eller med annan motsvarande examen om 180 hp krävs dessutom grundläggande psykoterapeututbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Anmälningskod ki-21003Till antagning.se
Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi
Karolinska institutet
90hp
(3 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Psykoterapeutexamen, Magisterexamen
Behörighet Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser). Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Anmälningskod ki-21006Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Psykoterapeutexamen, Magisterexamen
Behörighet Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser). Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Anmälningskod ki-21004Till antagning.se
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna, PDT
Göteborgs universitet
90.0hp
(3 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Göteborg
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Psykoterapeutexamen
Behörighet Behörig att antas till Psykoterapeutprogrammet är den som har: A. Psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri eller socionomexamen eller annan motsvarande examen. Därutöver krävs att den sökande ska ha genomgått grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), ha intyg om utbildning ekvivalerad med denna eller ha genomgått annan sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning. B. Den sökande ska, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, före eller under grundläggande psykoterapiutbildning, ha genomgått egen individualterapi omfattande minst 40 timmar hos leg psykoterapeut eller ha genomgått 100 timmar gruppsykoterapi hos leg psykoterapeut. C. Då Psykoterapeutprogrammet startar, ska minst två år ha passerat från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet. Under denna tid ska den sökande på minst halvtid ha arbetat inom psykiatrisk vård eller med psykosocialt arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under del av tjänsten. D. För behörighet att antas till inriktningen mot individualpsykoterapi med vuxna krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hon/han under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapeutiskt med klienter.
Anmälningskod gu-17397Till antagning.se
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi - inriktning mot barn och ungdom, KBT
Göteborgs universitet
90.0hp
(3 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Göteborg
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Psykoterapeutexamen
Behörighet Behörig att antas till Psykoterapeutprogrammet är den som har: A. Psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri eller socionomexamen eller annan motsvarande examen. Därutöver krävs att den sökande ska ha genomgått grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), ha intyg om utbildning ekvivalerad med denna eller ha genomgått annan sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning. B. Den sökande ska, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, före eller under grundläggande psykoterapiutbildning, ha genomgått egen individualterapi omfattande minst 40 timmar hos leg psykoterapeut eller ha genomgått 100 timmar gruppsykoterapi hos leg psykoterapeut. C. Då Psykoterapeutprogrammet startar, ska minst två år ha passerat från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet. Under denna tid ska den sökande på minst halvtid ha arbetat inom psykiatrisk vård eller med psykosocialt arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under del av tjänsten. D. För behörighet att antas till inriktningen mot individualpsykoterapi med barn- och ungdom, krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hon/han under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapeutiskt med barn och ungdomar, som kan utgöra underlag för handledningen.
Anmälningskod gu-17395Till antagning.se
Psykoterapeutprogrammet, Psykoterapi med inriktning mot familj
Göteborgs universitet
90.0hp
(3 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Göteborg
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen Psykoterapeutexamen
Behörighet Behörig att antas till Psykoterapeutprogrammet är den som har: A. Psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri eller socionomexamen eller annan motsvarande examen. Därutöver krävs att den sökande ska ha genomgått grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), ha intyg om utbildning ekvivalerad med denna eller ha genomgått annan sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning. B. Den sökande ska, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, före eller under grundläggande psykoterapiutbildning, ha genomgått egen individualterapi omfattande minst 40 timmar hos leg psykoterapeut eller ha genomgått 100 timmar gruppsykoterapi hos leg psykoterapeut. C. Då Psykoterapeutprogrammet startar, ska minst två år ha passerat från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet. Under denna tid ska den sökande på minst halvtid ha arbetat inom psykiatrisk vård eller med psykosocialt arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under del av tjänsten. D. För behörighet att antas till inriktningen mot familjeterapi, krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hon/han under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapeutiskt med familjer, som kan utgöra underlag för handledningen.
Anmälningskod gu-17396Till antagning.se
Psykoterapeutprogram med inriktning mot psykodynamisk individualpsykoterapi vuxna.LOKAL ANTAGNING
Ersta Sköndal Bräcke högskola
90hp
(3 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet
Anmälningskod esh-tpv18Till antagning.se
Psykoterapi 1
Linköpings universitet
45hp
(2,27 år)
33% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 33%
Språk Svenska
Ort Linköping
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2017 period 1
Examen
Behörighet Examen på högskolenivå om lägst 180 hp inkl. uppsats på fördjupningsnivå samt minst 2 års yrkesverksamhet på minst 50 % med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Dessa skall tydligt styrkas med intyg från arbetsgivare. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Anmälningskod liu-41371Till antagning.se