Personer med en avklarad högskole- eller universitetsexamen i utlandet kan komplettera sin utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom sitt yrke i Sverige.

Hitta kompletterande utbildningar

På Studera.nu, funktionen Jämför utbildning,  finns flera utbildningar som hjälper en person att bygga på sin utländska utbildning med kunskap den behöver för att jobba i Sverige.

Det går att söka kompletterande utbildningar som börjar höstterminen 2017. Sista anmälningsdag för utbildningar som  börjar höstterminen 2017 var 18 april, men till en del av utbildningarna är öppna för så kallad sen anmälan. Anmälan till vårterminen 2018 öppnar den 15 september.

Utbildningarna berättigar till studiemedel och är 1-2 år långa.

Vad är reglerade yrken?

För en del  yrkesgrupper finns det kompletterande utbildningar som leder till antingen ett certifikat/intyg eller en svensk examen.

Inom reglerade yrken leder den kompletterande utbildningen till auktorisation/legitimation.

Vilka yrken är reglerade?

 

Apotekare, 70 högskolepoäng

Du som har en utländsk apotekarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Uppsala universitet (distanskurs). Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Läkare, 60 högskolepoäng 

Du som har en utländsk läkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Linköpings universitet eller Karolinska institutet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Tandläkare, 60 högskolepoäng

Du som har en utländsk tandläkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Karolinska institutet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Lärare, 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk lärarexamen kan komplettera med utbildning på Linköpings universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info på Stockholms universitet

Ekonom, 60 högskolepoäng

Du som har en utländsk ekonomexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet och Mälardalens högskola. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Psykolog 90 eller 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk psykologexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet (90 högskolepoäng) och Uppsala universitet (120 högskolepoäng). Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Systemvetare, 60 högskolepoäng

Du som har en utländsk systemvetarexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet och Högskolan Dalarna. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Jurist, 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk juristexamen kan komplettera med utbildning på Stockholms universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Aspirantutbildning, 60 - 120 högskolepoäng

Aspirantutbildningen är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land.  Utbildningen är för dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde och för dig som vill hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Malmö högskola,  Allmän inriktning och Förvaltningsinriktning 120 högskolepoäng

Linköpings universitet, 60 högskolepoäng

Mer info i Jämför utbildning

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2017-04-21