Dina val (44 träffar) Rensa alla val
Sökterm × Växjö
Studietakt × 50 - 74 %
Akademisk nivå × Endast avancerad
Distans × Distans med eller utan träffar
Termin × HT 2016
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Distans
Linnéuniversitetet
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Specialistsjuksköterskeexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: -Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande -Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande -Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring -Svenska B/Svenska 3 -Engelska A/Engelska 5
Anmälningskod lnu-82012Till antagning.se
Magisterkurs med översättningsinriktning franska-svenska Distans
Linnéuniversitetet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Introduktion till översättning - franska, 30 hp
Anmälningskod lnu-57215Till antagning.se
Kommunikation för social hållbarhet Distans
Linnéuniversitetet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.
Anmälningskod lnu-47103Till antagning.se
Professionellt förhållningssätt III: Vetenskaplighet och skolutveckling Distans
Linnéuniversitetet
5hp
(0,17 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Professionellt förhållningssätt I, 2PP211 5 hp samt endera Professionellt förhållningssätt II, 4PP212 5 hp eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-48205Till antagning.se
Särskilt stöd i matematikutveckling I Distans
Linnéuniversitetet
5hp
(0,14 år)
60% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 60%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 2
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet: - Lärarexamen med inriktning mot matematik (inklusive matematikinlärning) eller lärarexamen med inriktning mot svenska (inklusive språk-, läs- och skrivinlärning) eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper. - Minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter erhållen lärarexamen inom grundskola, gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, samt: - Svenska B - Engelska A
Anmälningskod lnu-68312Till antagning.se
Termo-hydromekanisk bearbetning Distans
Linnéuniversitetet
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Engelska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt förkunskaper motsvarande kurserna Virkeslära, 7,5 hp, Mekanik, 7,5 hp, Träförädlingsteknik, 7,5 hp samt Virkets ytbehandling och kemisk modifiering, 7,5 hp (Wood finishing and chemical modification) eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-67229Till antagning.se
Introduktion i matematikdidaktisk forskning Distans
Linnéuniversitetet
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande, lärarexamen med inriktning mot matematik.
Anmälningskod lnu-67156Till antagning.se
Introduktion till översättning - engelska Distans
Linnéuniversitetet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Engelska 1-90 hp där ett examensarbete om minst 15 hp ingår, samt godkänt betyg i Svenska B/Svenska 2B.
Anmälningskod lnu-57203Till antagning.se
Speciallärarutbildning, ingår i Lärarlyftet II, Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Linnéuniversitetet
90hp
(2,24 år)
67% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 67%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Speciallärarexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet: -grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan eller -lärare och förskollärare som har sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildning och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen eller -fritidspedagoger eller motsvarande som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet samt -anställning inom relevant skolform. För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling krävs lärarexamen som ger behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om examen inte omfattar ämnet svenska krävs att den studerande genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om den studerande inte har behörighet att undervisa i ämnet kan hen antas om hen har kompletterat sin lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. För att antas till specialiseringen matematikutveckling krävs lärarexamen som ger behörighet att undervisa i ämnet matematik. Om examen inte omfattar ämnet matematik krävs att den studerande genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om den studerande inte har behörighet att undervisa i ämnet kan hen antas om hen har kompletterat sin lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.
Anmälningskod lnu-LN002Till antagning.se
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Engelska - Svenska, deltid distans Distans
Linnéuniversitetet
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: - 90 högskolepoäng i det valda översättningsspråket engelska, franska, spanska, tyska eller motsvarande utländsk utbildning. I huvudområdet skall finnas ett examensarbete/självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng - Svenska B och Engelska A eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-52003Till antagning.se
Speciallärarutbildning, ingår i Lärarlyftet II, Specialisering mot matematikutveckling Distans
Linnéuniversitetet
90hp
(2,24 år)
67% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 67%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Speciallärarexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet: -grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan eller -lärare och förskollärare som har sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildning och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen eller -fritidspedagoger eller motsvarande som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet samt -anställning inom relevant skolform. För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling krävs lärarexamen som ger behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om examen inte omfattar ämnet svenska krävs att den studerande genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om den studerande inte har behörighet att undervisa i ämnet kan hen antas om hen har kompletterat sin lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. För att antas till specialiseringen matematikutveckling krävs lärarexamen som ger behörighet att undervisa i ämnet matematik. Om examen inte omfattar ämnet matematik krävs att den studerande genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om den studerande inte har behörighet att undervisa i ämnet kan hen antas om hen har kompletterat sin lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.
Anmälningskod lnu-LN001Till antagning.se
Introduktion till eHälsa Distans
Linnéuniversitetet
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-67103Till antagning.se
Internationella perspektiv på läroplaner och undervisning i matematik Distans
Linnéuniversitetet
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Antagen till magisterprogram i matematikdidaktik (alternativt examen om minst 180 hp varav kurser omfattande minst 60 hp i matematikdidaktik) samt minst en kurs på avancerad nivå om 7,5 hp gällande introduktion till matematikdidaktisk forskning.
Anmälningskod lnu-67158Till antagning.se
Introduktion till översättning - Franska Distans
Linnéuniversitetet
30hp
(1 år)
50% Olika Franska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Franska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs godkänt betyg i Engelska A och Svenska B/Svenska 2B samt Franska 1-90 hp där ett examensarbete om minst 15 hp ingår.
Anmälningskod lnu-57212Till antagning.se
Ekonomistyrning i flödesorienterad verksamhet Distans
Linnéuniversitetet
15hp
(0,5 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 90 hp företagsekonomi inklusive 15 hp examensarbete på nivå G2E.
Anmälningskod lnu-77016Till antagning.se