Dina val (44 träffar) Rensa alla val
Sökterm × Växjö
Studietakt × 50 - 74 %
Akademisk nivå × Endast avancerad
Distans × Distans med eller utan träffar
Termin × HT 2016
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Distans
Linnéuniversitetet
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Specialistsjuksköterskeexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: -Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande -Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande -Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring -Svenska B/Svenska 3 -Engelska A/Engelska 5
Anmälningskod lnu-82012Till antagning.se
Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning psykiatrisk vård Distans
Linnéuniversitetet
15hp
(0,5 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -4VÅ529 Vårdvetenskapliga fundament -4VÅ620 Vetenskapliga metoder -4VÅ549 Psykisk hälsa och ohälsa I eller motsvarande
Anmälningskod lnu-87350Till antagning.se
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Franska - Svenska, deltid distans Distans
Linnéuniversitetet
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: - 90 högskolepoäng i det valda översättningsspråket engelska, franska, spanska, tyska eller motsvarande utländsk utbildning. I huvudområdet skall finnas ett examensarbete/självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng - Svenska B och Engelska A eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-52006Till antagning.se
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Tyska - Svenska, deltid distans Distans
Linnéuniversitetet
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: - 90 högskolepoäng i det valda översättningsspråket engelska, franska, spanska, tyska eller motsvarande utländsk utbildning. I huvudområdet skall finnas ett examensarbete/självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng - Svenska B och Engelska A eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-52004Till antagning.se
Magisterkurs med översättningsinriktning engelska-svenska Distans
Linnéuniversitetet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Introduktion till översättning - engelska 30 hp
Anmälningskod lnu-57206Till antagning.se
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot språk-, läs- och skrivutveckling Distans
Linnéuniversitetet
90hp
(2,24 år)
67% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 67%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Speciallärarexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet: -Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. -För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs dessutom att den tidigare avlagda examen omfattar minst 22,5 hp i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper. För specialisering mot matematikutveckling krävs dessutom att den tidigare avlagda examen omfattar minst 22,5 hp i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper. -Tre års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare inom respektive kunskapsområde efter erhållen lärarexamen. Yrkeserfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg/blankett där tjänstens omfattning tydligt framgår. -Svenska B/Svenska 2 och 3 -Engelska A/Engelska 5
Anmälningskod lnu-N2002Till antagning.se
Matematikdidaktik, magisterprogram Distans
Linnéuniversitetet
60hp
(2 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Magisterexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Lärarexamen med inriktning mot matematik (varav ett självständigt arbete om minst 7,5 hp), eller motsvarande. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-62005Till antagning.se
Svenska för undervisning i gymnasieskolan Distans
Linnéuniversitetet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Lärarexamen med minst 90 hp i svenska
Anmälningskod lnu-57256Till antagning.se
Magisterkurs med översättningsinriktning franska-svenska Distans
Linnéuniversitetet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Introduktion till översättning - franska, 30 hp
Anmälningskod lnu-57215Till antagning.se
Särskilt stöd i matematikutveckling I Distans
Linnéuniversitetet
5hp
(0,14 år)
60% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 60%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 2
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet: - Lärarexamen med inriktning mot matematik (inklusive matematikinlärning) eller lärarexamen med inriktning mot svenska (inklusive språk-, läs- och skrivinlärning) eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper. - Minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter erhållen lärarexamen inom grundskola, gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, samt: - Svenska B - Engelska A
Anmälningskod lnu-68312Till antagning.se
Kommunikation för social hållbarhet Distans
Linnéuniversitetet
30hp
(1 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.
Anmälningskod lnu-47103Till antagning.se
Professionellt förhållningssätt III: Vetenskaplighet och skolutveckling Distans
Linnéuniversitetet
5hp
(0,17 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Professionellt förhållningssätt I, 2PP211 5 hp samt endera Professionellt förhållningssätt II, 4PP212 5 hp eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-48205Till antagning.se
Speciallärarutbildning, ingår i Lärarlyftet II, Specialisering mot matematikutveckling Distans
Linnéuniversitetet
90hp
(2,24 år)
67% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 67%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen Speciallärarexamen
Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet: -grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan eller -lärare och förskollärare som har sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildning och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen eller -fritidspedagoger eller motsvarande som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet samt -anställning inom relevant skolform. För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling krävs lärarexamen som ger behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om examen inte omfattar ämnet svenska krävs att den studerande genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om den studerande inte har behörighet att undervisa i ämnet kan hen antas om hen har kompletterat sin lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. För att antas till specialiseringen matematikutveckling krävs lärarexamen som ger behörighet att undervisa i ämnet matematik. Om examen inte omfattar ämnet matematik krävs att den studerande genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om den studerande inte har behörighet att undervisa i ämnet kan hen antas om hen har kompletterat sin lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.
Anmälningskod lnu-LN001Till antagning.se
Introduktion till eHälsa Distans
Linnéuniversitetet
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande.
Anmälningskod lnu-67103Till antagning.se
Internationella perspektiv på läroplaner och undervisning i matematik Distans
Linnéuniversitetet
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform Distans
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Växjö
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2016 period 1
Examen
Behörighet Antagen till magisterprogram i matematikdidaktik (alternativt examen om minst 180 hp varav kurser omfattande minst 60 hp i matematikdidaktik) samt minst en kurs på avancerad nivå om 7,5 hp gällande introduktion till matematikdidaktisk forskning.
Anmälningskod lnu-67158Till antagning.se