Högskoleprovet äger rum två gånger per år, på våren på en lördag och på hösten på en söndag. Anmälan till högskoleprovet den 20 oktober 2019 öppnar den 15 augusti och stänger den 2 september 2019.

Anmälningsperiod

Anmälan till höstens högskoleprov den 20 oktober öppnar 15 augusti 2019. Tänk på att du ska ha en giltig legitimation på provdagen som stämmer med dina personuppgifter på din anmälan. Anmälningsavgiften är 450 kronor. För att din anmälan ska bli godkänd måste UHR ha fått in betalning av anmälningsavgiften innan anmälningstiden stänger. Sista anmälningsdag fungerar endast kortbetalning med VISA eller MasterCard. Sista anmälningsdag kan du inte betala via bankgiro. 

När betalningen har gått igenom får du ett bekräftelsemejl skickat till den e-post du har på ditt konto. Betalar du med kort får du bekräftelsen omgående. Betalar du via bankgiro får du bekräftelsen per mejl efter 1-2 dagar.

Anmälan till högskoleprovet

Om du har skyddad identitet ska du inte anmäla dig direkt via anmälan till högskoleprovet. Kontakta istället din provort direkt. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Giltig legitimation och id-kort

Alla som vill får skriva högskoleprovet. Det finns inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder, men provet ges bara på svenska.

För att få skriva provet måste du alltid kunna visa giltig legitimation. Din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen.

Om du anmäler dig med svenskt personnummer måste du visa svensk legitimation på provdagen.

Följande handlingar är godkända:

  • Svenskt EU-pass
  • Svenskt nationellt id-kort (LMA-kort och uppehållstillståndskort är inte godkända)
  • Svenskt körkort
  • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket

Utländska medborgare utan svenskt personnummer kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat samt har text på engelska, franska eller spanska.

För medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt id-kort användas som legitimation.

För medborgare i Finland, Norge, Danmark och Island utan svenskt personnummer kan, i det fall provet genomförs i något av de angivna länderna, även landets körkort med aktuell giltighetstid användas som legitimation.

Datum för provdagar och anmälningsperioder 2019 och 2020

  Provdag Anmälan 
2019    
Vår lör 6 april 15 jan - 1 feb
Höst sön 20 oktober 15 aug - 2 sep
 2020    
 Vår  lör 4 april 15 jan - 3 feb
Höst 18 oktober 14 aug - 1 sep

Högskoleprovet utomlands

Universitets- och högskolerådet (UHR) anordnar högskoleprovet vid vissa svenska skolor i Europa samt i Kenya. Det går inte att skriva provet på andra platser utomlands. Högskoleprovet ska skrivas samtidigt oavsett var i världen du är för att klara kraven på sekretess. Det är inte möjligt vid stora tidsskillnader. Inga ambassader eller konsulat kan anordna högskoleprovet.
 
Det kan variera mellan olika provtillfällen vilka skolor som anordnar högskoleprovet utomlands. Men det är exakt samma prov som det ordinarie högskoleprovet och det ges samma dagar.
 

Läs mer om att skriva högskoleprovet utomlands

Provet för dig som har funktionsnedsättning eller diabetes

Du som har dyslexi eller synskada (svagt eller gravt) kan du få skriva ett anpassat högskoleprov. Du får längre tid på dig. Ditt intyg ska du skicka in samtidigt som du anmäler dig till provet eller senast sista anmälningsdag. Det ska skickas till högskolan eller universitetet som håller provet på den ort du har anmält dig till.

Om du skriver ett anpassat högskoleprov utomlands, ska du skicka ditt intyg direkt till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Det är viktigt att alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kan skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare.

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes kan universitetet eller högskolan utreda om det är möjligt att anpassa provsituationen för dig och dina behov. Därför är det viktigt att du kontaktar det universitet eller högskola du har anmält dig till, senast sista anmälningsdag. För dig som är diabetiker kan det handla om att behöva äta eller dricka under provpassen och att kunna ta med nödvändig mätutrustning. Observera att ditt behov av anpassning måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdag.

Är du till exempel rullstolsburen, har en hörselskada eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan speciella arrangemang tillgodoses i vissa fall. Det kan handla om en skrivsal på markplan, möjlighet att sitta nära provansvarig eller sitta avskilt från andra. Universitetet eller högskolan försöker, i möjligaste mån, att ordna de anpassningar som är nödvändiga.

Läs mer om högskoleprovet för dig med dyslexi

Läs mer om högskoleprovet för dig med synskada

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas

Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs tryckning av proven efter antal anmälda samtidigt som universiteten och högskolorna bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller på någon annan person.
 
Kontakta det universitet eller den högskola du har anmält dig till om du har problem med anmälan eller din betalning.

Byte av provort inom anmälningsperioden

Du kan själv byta provort i anmälan till högskoleprovet innan du har betalat anmälningsavgiften. Efter att du har betalat måste du kontakta det universitet eller den högskola som anordnar högskoleprovet på den ort där du vill göra provet och fråga om du kan skriva där istället.

Byte av provort efter anmälningsperioden

Vid byte efter sista anmälningsdag måste du betala en ny anmälningsavgift.  Den mottagande provanordnaren kan neka dig byte på grund av till exempel platsbrist. Ta kontakt och fråga om det går att byta.

Lista över de universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet

Om för få anmäler sig

Om för få personer har anmält sig till en provort kanske det inte blir något prov på den orten. Då flyttas du automatiskt till en provort som ligger nära den där du skulle ha skrivit.

Kallelse en vecka före provet

Du kommer att få en kallelse via e-post cirka en vecka före provet. Kallelsen innehåller information om var du ska skriva provet och vilka regler som gäller.

Om du inte har fått kallelsen ska du ta kontakt med det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Sidan uppdaterades 2019-05-23