KPU är för dig som redan har studier i idrott/idrottsvetenskap. GIH har en lång tradition av att utbilda lärare och erbjuder en unik utbildning i idrott.