Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för 3D CAD (Uppsala universitet)

Termin VT2019 VT2018 VT2017 VT2016 VT2015 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod UU-64400 UU-64400 UU-64400 UU-64400 UU-64400 UU-64400 UU-64400 UU-64400
ÖS - - X X X X X X
BF - X X - - X - X
BI 18.23 20.10 21.09 22.40 21.60 21.00 21.48 12.57
BIEX X X 21.61 - - X X X
BII 18.38 19.70 20.74 - 20.72 20.77 21.15 16.33
BIII X X X X X X X 442
HP 1.20 1.45 1.65 2.00 1.70 1.40 1.50 0.8
KPEM * * 999 X X 999 999 999
PDVK X X X 91 X X X X
PELT X X X 114 X X X X
PENS X X X 105 - X X X
PGEO X X X 117 X X X X
PHBY X X X - X X X X
PHEL X X X 33 - X X X
PHSG X X X - X X X X
PINF X X X 276 59 X X X
PKET X X X 216 115 X X X
PLKF X X X - X X X X
PMA X X X 50 50 X X X
PMBT X X X 300 X X X X
PMIV X X X 156 1 X X X
PNVP X X X X 5 X X X
PSPL X X X X - X X X
PSTS X X X 259 181 X X X
PTFM X X X 103 68 X X X
PTFY X X X 168 101 X X X
SA X X X X X - - -
ÖS X X - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.