Algebra

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
VT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik D. Eller: Matematik 3c
Anmälningskod
hda-V2ZGN
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se