Internationellt magisterprogram i journalistik

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
60.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Magisterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Filosofie kandidatexamen i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dessutom gymnasiekurs Eng B eller motsvarande
Anmälningskod
sh-43894
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se