Dina val (30 träffar) Rensa alla val
Inriktning x Psykologi
Studieort x Stockholm
Utbildning HP Studietakt Språk Jämför utbildningar
Allmänt masterprogram i psykologi
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
120.0hp
(2 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2019 period 1
Examen Masterexamen
Behörighet Filosofie kandidatexamen med ämnesfördjupning i psykologi 90 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andraspråk B
Anmälningskod su-36310Till antagning.se
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,12 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2019 period 2
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90hp måste vara psykologi I, psykologi II och psykologi III eller motsvarande utbildning. Engelska 6
Anmälningskod su-36313Till antagning.se
Högre kognitiva funktioner
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,12 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2019 period 2
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90hp i Psykologi I, Psykologi II och Psykologi III eller motsvarande utbildning. Engelska 6.
Anmälningskod su-36312Till antagning.se
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
180.0hp
(3 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start VT 2020 period 1
Examen Kandidatexamen
Behörighet Matematik C och Samhällskunskap A.
Anmälningskod su-38229Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast grundnivå
Start HT 2019 period 1
Examen Kandidatexamen
Behörighet Matematik C och Samhällskunskap A.
Anmälningskod su-38197Till antagning.se
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
15.0hp
(1 år)
25% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 25%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2020 period 1
Examen
Behörighet - Psykologexamen - Legitimation som psykolog enligt Socialstyrelsen - Neuropsykologiska arbetsuppgifter i aktuell anställning som psykolog Särskild behörighet - Språkkrav, svenska 3 och engelska 6
Anmälningskod su-36366Till antagning.se
Ledarskapets psykologi
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2020 period 2
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90hp i Psykologi I, Psykologi II och Psykologi III eller motsvarande utbildning. Engelska 6.
Anmälningskod su-36367Till antagning.se
Masterprogrammet i idrottsvetenskap
Gymnastik- och idrottshögskolan
Lägg till jämförelse
120.0hp
(2 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2019 period 1
Examen Magisterexamen, Masterexamen
Behörighet Kandidatexamen inom idrott/¬idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap, historia, samhällsvetenskap, hälso- och sjukvård, eller motsvarande, samt minst 30 högskolepoäng inom idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande.
Anmälningskod gih-192MATill antagning.se
Masterprogram i etologi
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
120.0hp
(2 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2020 period 1
Examen Masterexamen
Behörighet För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biologi vid Stockholms universitet, vari ska ingå Etologi I 15 hp (BL5013). Engelska B eller motsvarande.
Anmälningskod su-56048Till antagning.se

Tillfälle 2

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå program, Endast avancerad
Start HT 2019 period 1
Examen Masterexamen
Behörighet För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biologi vid Stockholms universitet, vari ska ingå Etologi I 15 hp (BL5013). Engelska B eller motsvarande.
Anmälningskod su-56783Till antagning.se
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2020 period 2
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90hp i Psykologi I, Psykologi II och Psykologi III eller motsvarande utbildning. Engelska 6.
Anmälningskod su-36376Till antagning.se
Människans utveckling – Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2020 period 1
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90hp i Psykologi I,Psykologi II och Psykologi III eller motsvarande utbildning. Engelska 6.
Anmälningskod su-36377Till antagning.se
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,12 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2019 period 2
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90hp i psykologi I, Psykologi II och Psykologi III eller motsvarande utbildning. Engelska 6.
Anmälningskod su-36307Till antagning.se
Personalvetenskaplig integration i psykologi med praktik
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
15.0hp
(0,25 år)
100% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 100%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2020 period 1
Examen
Behörighet Kandidatexamen med inriktning mot personal, arbete och organisation med ämnesfördjupning i psykologi samt av institutionen godkänd praktikplats. Svenska 3.
Anmälningskod su-36381Till antagning.se
Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2019 period 1
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90hp i Psykologi I,Psykologi II och Psykologi III eller motsvarande utbildning. Engelska 6.
Anmälningskod su-36311Till antagning.se
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Svenska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start VT 2020 period 1
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90hp måste vara psykologi I, II och III eller motsvarande utbildning i närliggande ämnesområde. Svenska 3.
Anmälningskod su-36382Till antagning.se
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa
Stockholms universitet
Lägg till jämförelse
7.5hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Utbildningstillfällets hemsida
Studieform På plats
Studietakt 50%
Språk Engelska
Ort Stockholm
Utbildningsnivå kurs, Endast avancerad
Start HT 2019 period 1
Examen
Behörighet 180 högskolepoäng, varav minst 90 hp måste vara psykologi I, II och III eller motsvarande utbildning. Engelska 6.
Anmälningskod su-36308Till antagning.se