Högskoleprovet äger vanligtvis rum två gånger per år, på våren på en lördag och på hösten på en söndag. Här hittar du information om anmälan till nästa provtillfälle och vad som räknas som giltig legitimation för att du ska få skriva provet.

Anmälan till höstens högskoleprov söndag den 24 oktober är öppen mellan den 24 och 31 augusti. Det går inte att anmäla sig i efterhand.

Anmälan

Har du svenskt personnummer anmäler du dig med ditt svenska personnummer.

Är du utländsk medborgare utan svenskt personnummer, anmäler du dig med ditt födelsedatum.

På provdagen måste du ha en giltig legitimation som stämmer med personuppgifterna du fyller i när du anmäler dig. Du hittar mer information om vad som räknas som giltig legitimation under rubriken ”Giltig legitimation och id-kort”. Observera att det kan ta tid att beställa nytt id-kort eller pass. Var ute i god tid!

Anmälningsavgiften är 450 kronor.

Så anmäler du dig om du fyller minst 19 år under 2021

Anmälan till högskoleprovet är stängd 

Till högskoleprovet kan du endast betala med betalkort (samtliga Visa och Master Card kort inklusive Electron och Maestro).

När betalningen har överförts skickas en bekräftelse till den e-post du har registrerat på ditt konto. Betalningsbekräftelsen är en kvittens på att du är anmäld och har betalt. Om du inte får bekräftelsen, kontrollera din mapp för skräppost och att du har rätt e-post angiven i ditt konto på Hogskoleprov.nu.

Så anmäler du dig om du inte fyller minst 19 år under 2021 men uppfyller kraven för att få skriva vårens högskoleprov

Anmälan till högskoleprovet är stängd.

Du som är yngre än 19 år (och inte fyller 19 under 2021) och har påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och går sista terminen på gymnasiet i vår eller har avslutat din gymnasieutbildning, får göra en intresseanmälan genom ett formulär.

När UHR har kontrollerat uppgifterna i din intresseanmälan kommer du runt den 20 januari att få information om hur du betalar anmälningsavgiften och vilket provdatum du får.

Så anmäler du dig om du har skyddad identitet

Anmälan till högskoleprovet är stängd.

När UHR har kontrollerat uppgifterna i din anmälan kommer du att få information om hur du betalar anmälningsavgiften. Du får information om vad som gäller för dig veckan efter att anmälan stängde.

Giltig legitimation och id-kort

För att få skriva provet måste du alltid kunna visa giltig legitimation. Din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen.

Har du svenskt personnummer måste du visa giltig svensk legitimation på provdagen. Ditt personnummer måste framgå och du kan därför inte legitimera dig med ett utländskt pass på provdagen.

Följande handlingar är godkända som giltig legitimation:

  • Svenskt EU-pass
  • Svenskt nationellt id-kort (LMA-kort och uppehållstillståndskort är inte godkända)
  • Svenskt körkort
  • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket.

Är du utländsk medborgare utan svenskt personnummer måste du legitimera dig med ditt giltiga utländska pass som är tydligt, inplastat och har text på engelska, franska eller spanska. Är du medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt id-kort användas som legitimation.

Är du medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge utan svenskt personnummer kan, i det fall provet genomförs i något av de dessa länder, även landets körkort med aktuell giltighetstid användas som legitimation. Gäller för närvarande bara på Åland.

Provdatum och anmälningsperiod 2021

Provtillfälle Provdag Anmälan
Höst 24 oktober 24-31 augusti

Högskoleprovet utomlands

Universitets- och högskolerådet (UHR) anordnar högskoleprovet vid vissa svenska skolor i Europa samt i Kenya. Det går inte att skriva provet på andra platser utomlands. Våren 2021 anordnas högskoleprovet endast på Åland.

Skriva högskoleprovet utomlands

Provet för dig som har funktionsnedsättning eller diabetes

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes kan universitetet eller högskolan utreda om det är möjligt att anpassa provsituationen för dig och dina behov. Därför är det viktigt att du kontaktar det universitet eller högskola i god tid före senaste anmälningsdag.

Högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning

Högskoleprovet för dig med dyslexi

Högskoleprovet för dig med synskada

Avgiften återbetalas endast om provet ställs in eller vid symtom eller sjukdom i covid-19

Anmälan till högskoleprovet är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften till högskoleprovet vid sjukdom eller andra förhinder att skriva. För att vårens högskoleprov ska kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt gör UHR nu ett undantag.

Återbetalning vid symtom eller sjukdom i covid-19

Den som avstår från att skriva provet på grund av att den har symtom på covid-19 får anmälningsavgiften på 450 kronor återbetald. Det gäller även dem som avstår från att skriva för att de bor med någon som är sjuk i covid-19.

Den som vill få anmälningsavgiften återbetald på grund av sjukdom i covid-19 ska meddela UHR senast den 11 maj, genom ett webbformulär.

Webbformulär: Meddela förhinder att delta på högskoleprovet den 8 maj på grund av covid-19

Återbetalning om provet ställs in

UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen av coronaviruset och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra provet. UHR kan på grund av rådande situation behöva ta beslut om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter. De som anmält sig till ett högskoleprov som ställs in får då tillbaka anmälningsavgiften. Skulle provet ställas in återkommer UHR med information till dig som berörs.

Ingen återbetalning om du ångrar dig eller inte kan komma

Om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på provdagen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs tryckning av proven efter antal anmälda samtidigt som universiteten och högskolorna bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller på någon annan person.

Byte av provort inom anmälningsperioden

Du kan själv byta provort i anmälan till högskoleprovet innan du har betalat anmälningsavgiften. När anmälan har stängt eller om du har betalat anmälningsavgiften innan anmälan stängde kan du inte byta provort. Observera att du inte är garanterad den provort du väljer.

Om för få anmäler sig

Om för få personer har anmält sig till en provort kanske det inte blir något prov på den orten. Då flyttas du automatiskt till en provort som ligger nära den där du skulle ha skrivit.

Kallelse veckan före provet skrivs

Du får en kallelse till högskoleprovet via e-post drygt en vecka innan provet skrivs. Du kan också se kallelsen när du loggar in på ditt konto på hogskoleprov.nu. Kallelsen innehåller information om var du ska skriva provet och vilka regler som gäller.

Om du två dagar före provet fortfarande inte har fått kallelsen och inte heller ser kallelsen under ditt konto på Hogskoleprov.nu, kontakta det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Till inloggningen på Hogskoleprov.nu

Sidan uppdaterades 2021-06-03