Här finns frågor och facit från det högskoleprov som skrevs den 23 oktober 2022. Provresultat kan vanligtvis hämtas drygt en månad efter provtillfället. 

Högskoleprovet 23 oktober 2022

Under högskoleprovet den 23 oktober 2022 var provpass 3 utprövningspass och räknas därför inte. Alla provskrivare fick samma version av provet.

Tillgänglighet

Provfrågorna och facit till detta prov publiceras som pdf-filer. Filerna är ännu ej fullt tillgängliggjorda.

Du som har en grav synskada kan beställa ett övningsprov i punktskrift eller i Daisyformat från din provanordnande högskola. 

Högskoleprovet för dig med synskada

Provfrågor

UHR har bara tillstånd att visa de engelska texterna (ELF) i en vecka efter provdagen.

Provpass 1 kvantitativ del (pdf)

Provpass 2 verbal del utan ELF (pdf)

Provpass 4 kvantitativ del (pdf)

Provpass 5 verbal del utan ELF (pdf)

Facit

Facit (pdf)

Källor

Källförteckning (pdf)

Normeringstabeller

Normeringstabeller

Sidan uppdaterades 2022-11-29