Här hittar du frågor från det senaste högskoleprovet den 21 oktober 2017. Facit publiceras onsdag den 25 oktober. Provpass 2 är utprövningspass och räknas inte till provresultatet. Av upphovsrättsliga skäl finns inte ELF i provpass 1 och 4 publicerad efter 28 oktober 2017.

Information om provlokal finns i kallelsen

För att navigera rätt i rullistorna nedan behöver du veta i vilken provlokal du har skrivit provet. Information om provlokal hittar du i din kallelse till provet.

Om du har skrivit provet utomlands eller provet för svagt synskadade eller dyslektiker, hittar du rätt version enklast genom att gå in via:

Län - Blekinge
Ort - Karlskrona
Provställe (plats) - Alla
Provsal - Alla

Hitta rätt information via rullistorna nedan

För att komma till dina frågor från högskoleprovet behöver du välja rätt information i fyra olika steg.

1.) Först väljer du det län som du har skrivit provet i, exempelvis Stockholms län.

2.) Sedan väljer du den ort du har skrivit provet i, exempelvis Bromma.

3.) Därefter fyller du i var du har skrivit provet (provställe), exempelvis Blackebergs gymnasium.

Nu slussas du till rätt version av ditt högskoleprov.