För att motverka fusk använde Universitets- och högskolerådet (UHR) flera versioner av högskoleprovet den 14 april. Alla versionerna innehåller samma frågor, men i olika ordning. Nu kan du hitta din version via rullisten längst ned på denna sida.

I samband med vårens högskoleprov levererades fel provversion till flera provlokaler runt om i landet. UHR beklagar det inträffade. Sammanblandningen av olika provversioner kommer inte att påverka ditt resultat som kan hämtas den 28 maj.

Information om provlokal finns i kallelsen

För att navigera rätt i sökfunktionen behöver du veta i vilken provlokal du har skrivit provet. Information om provlokal hittar du i din kallelse till provet.

Har du skrivit anpassat prov för svag synskada eller dyslexi?

Om du har skrivit det anpassade provet för svag synskadade eller dyslexi, så har du skrivit version 1 av provet.

Till alla versioner av provet

Har du skrivit provet utomlands?

Om du har skrivit provet utomlands, så har du skrivit version 7. 

Till alla versioner av provet

Hitta rätt information i sökfunktionen

För att komma till dina frågor från högskoleprovet behöver du välja rätt information i fyra olika steg.

  1. Först väljer du det län som du har skrivit provet i, exempelvis Stockholms län.
  2. Sedan väljer du ort, exempelvis Bromma.
  3. Därefter fyller du i var du har skrivit provet (provställe), exempelvis Blackebergs gymnasium.
  4. Sist väljer du i vilken lokal du skrev provet, exempelvis Klassrum A505.