Här finns frågor och facit från högskoleproven som skrevs den 8 maj och den 13 mars 2021. Provresultat för de som skriver högskoleprovet kan vanligtvis hämtas drygt en månad efter provtillfället. Provresultatet från den 8 maj 2021 kan hämtas från eftermiddagen den 16 juni.

Högskoleprovet 8 maj 2021

Under högskoleprovet den 8 maj 2021 var provpass 3 utprövningspass och räknas därför inte. Alla provskrivare fick samma version av provet.

Provfrågor som pdf 

UHR har bara tillstånd att visa de engelska texterna (ELF) i en vecka efter provdagen.

Provpass 1 - verbal del (utan ELF)

Provpass 2 - kvantitativ del

Provpass 4 - verbal del (utan ELF)

Provpass 5 - kvantitativ del

Facit

Facit

Källor

Källförteckning

Normeringstabell

Normeringstabeller till högskoleprovet den 8 maj

Högskoleprovet 13 mars 2021

Under högskoleprovet den 13 mars 2021 var provpass 2 utprövningspass och räknas därför inte. Alla provskrivare fick samma version av provet.

Tillgänglighet

Provfrågorna och facit till detta prov publiceras både som webbsidor och som pdf-filer för utskrift. 

I webbsidesversionen har bilder med tabeller, figurer, diagram och koordinatsystem i de kvantitativa proven delarna enbart en kort bildbeskrivning, t ex  ”figur” eller ”graf”.

Du som har en grav synskada kan beställa ett övningsprov i punktskrift eller i Daisyformat från ditt provanordnande lärosäte. 

Högskoleprovet för dig med synskada

Provfrågor 13 mars 2021 

UHR har bara tillstånd att visa de engelska texterna (ELF) i en vecka efter provdagen.

Provpass 1 - verbal del (utan ELF)

Provpass 3 - kvantitativ del 

Provpass 4 - verbal del (utan ELF)

Provpass 5 - kvantitativ del

Provfrågor som pdf

Provpass 1 - verbal del utan ELF (pdf)

Provpass 3 - kvantitativ del (pdf)

Provpass 4 - verbal del utan ELF (pdf)

Provpass 5 - kvantitativ del (pdf)

Facit 

Facit 

Facit (pdf)

Källor

Källförteckning

Källförteckning (pdf)

Normeringstabell

Normeringstabeller

Sidan uppdaterades 2021-06-16