Det finns högskoleprov anpassade för dig med dyslexi.

Utökad provtid

Du som har dyslexi gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Du behöver ett intyg 

Du kan få ett intyg på din dyslexi på två olika sätt, antingen genom att göra en utredning hos en legitimerad logoped eller hos en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt.

Intyg från legitimerad logoped

Provdeltagare med diagnosen specifik lässvårighet (F81.0) eller diagnosen blandad inlärningsstörning (F81.3), har rätt till förlängd skrivtid. Lässvårigheterna ska styrkas med ett utlåtande eller intyg baserat på en fullständig utredning av provdeltagarens totala språkliga kompetens, från årskurs 5 eller senare. Utlåtandet eller intyget ska vara utfärdat av en legitimerad logoped.

Intyg från godkänd intygsgivare

Du måste ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi och att du har behov av en längre provtid. Intyget ska vara utfärdat enligt Universitets- och högskolerådets mall och vara på svenska. Utländska intyg godkänns inte.

Hitta intygsgivare

Undersök om det finns intygsgivare i din hemkommun. Annars kan du kolla med närliggande kommuner.

Lista över alla intygsgivare för dyslexi

Ladda upp intyg senast sista anmälningsdag

Senast sista anmälningsdag måste du ladda upp ditt intyg på det konto du skapade när du anmälde dig.

Ditt intyg ska vara i pdf-format. De dokument du skannar in ska vara signerade av intygsgivaren. 

Om intyget är i färg ska du också skanna din multi page-pdf i färg. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-pdf. Intyget får inte vara större än 10 MB.

När du anmäler dyslexi får du information om det redan finns ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte ladda upp ett nytt intyg.

Observera att intyget ska laddas upp senast sista anmälningsdag. Kontrollera i god tid att ditt intyg är komplett och signerat av intygsgivaren.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig till högskoleprovet via webbanmälan. I anmälan behöver du markera att du vill skriva det anpassade provet.

Anmälan till högskoleprovet

Anordnare och provorter

Anvisningar till högskoleprovet

Eftersom du som skriver det anpassade högskoleprovet har längre tid finns det särskilda anvisningar för dig.

Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov (pdf)

Anvisningar för verbal del för anpassade prov (pdf)

Schema för högskoleprovet för dig som har dyslexi

Du som skriver det anpassade provet skriver inget utprövningspass, utan fyra provpass som är 80 minuter långa. Hela provdagen är 8 timmar lång, men effektiv provtid är 5 timmar och 20 minuter. Antal provuppgifter är 160.

08.30–08.45 Legitimationskontroll mot deltagarförteckning och placering
08.45–09.20 Information till provdeltagare
(OBS! Högskolorna kan senarelägga starten av informationen.)
09.20–10.40 Provpass 1
10.50–11.05 Rast 15 min
11.05-11.10 Introduktion provpass 2
11.10–12.30 Provpass 2
12.40–13.35 Lunch
13.35-13.40 Introduktion provpass 3
13.40–15.00 Provpass 3
15.10–15.25 Rast 15 min
15.25-15.30 Introduktion provpass 4
15.30–16.50 Provpass 4
16.50-17.05 Information till provdeltagare

Sidan uppdaterades 2022-08-10