Efter skärpning av reglerna är det inte riskfritt att fuska på högskoleprovet. UHR kan stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. Dessutom är alla form av fusk straffbart. En fällande dom ger böter eller upp till 6 månaders fängelse.

UHR kommer också att fortsätta utveckla provet och överväger fler åtgärder för att komma åt användningen av otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet.

Bakgrund

Hösten 2015 blev UHR dock överraskade över det utstuderade fusk som ägde rum. UHR blev också illa berörda över fräckheten att tjäna stora summor på andras längtan efter att få bli högskolestudent.

Tack vare flera tips och samarbete med både lärosäten och Nationellt Forensiskt Centrum har fuskarna identifierats och deras provresultat har dragits tillbaka.

För att kunna identifiera fuskare har UHR bland annat studerat personer som har förbättrat sina resultat anmärkningsvärt i förhållande till tidigare prestationer. Vi har också jämfört handstilar och svarsmönster. Myndighetsbeslut som någon har utverkat genom vilseledande uppgifter kan återkallas. I några fall har studenter tvingats lämna sina utbildningsplatser, också efter det att de har påbörjat sina utbildningar. 

Brottsligt enligt högskoleförordningen

I augusti 2016 genomförde regeringen två ändringar i högskoleförordningen som innebär att den som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprov, ska stängas av från deltagande i provet under två år, det vill säga vid fyra provtillfällen.

UHR har ökade befogenheter att meddela föreskrifter för att motverka fusk. UHR kräver att provsvar lämnas på heder och samvete. Med ett sådant krav finns det bättre förutsättningar att bedöma fusk som ett brott.

Avstängning

UHR kan stänga av en provdeltagare från de kommande två årens högskoleprov när det finns underlag – iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning – som leder till bedömningen att försök till fusk eller fullbordat fusk har skett.

Polisanmälan

För polisanmälan krävs först och främst att provdeltagaren har skrivit under ”på heder och samvete” att inte använda otillåtna hjälpmedel under provet. Dessutom ska iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning utgöra underlag för en bedömning om provdeltagaren har använt otillåtna hjälpmedel.  Brottsrubriceringen blir då ”osann försäkran” – möjlig straffpåföljd är i normalfallet böter eller upp till sex månaders fängelse.

Sidan uppdaterades 2018-04-16