För att motverka fusk under högskoleprovet kan en ordningsvakt kontrollera med metalldetektor eller liknande att du inte har några otillåtna elektroniska hjälpmedel. 

Från och med hösten 2023 blir det utökade kontroller vid högskoleprovet. En ordningsvakt kan kontrollera med metalldetektor eller liknande att du inte har några otillåtna elektroniska hjälpmedel när du går in i eller ut från provsalen – maximalt två gånger under samma provdag. Kontrollen liknar den säkerhetskontroll du får gå på igenom på flygplatser när du ska ut och resa.

Inget provresultat om du vägrar

Om du inte går med på att bli kontrollerad vid in- eller utpassering får du inte fortsätta skriva provet och du förlorar resultaten på de provpass du redan har skrivit. Om du vägrar att bli kontrollerad vid utpassering blir du dessutom avstängd från att skriva provet under två år.

Om metalldetektorn ger utslag

Ger metalldetektorn utslag kommer ordningsvakten kroppsvisitera dig genom att känna utanpå dina kläder och kontrollera vad du har i dina fickor. Den ordnings­vakt som kroppsvisiterar dig måste ha samma juridiska kön som du.

Otillåtet elektroniskt hjälpmedel

Ordningsvakter får ta hand om alla upptäckta otillåtna elektroniska hjälpmedel som skulle kunna användas vid fusk på högskoleprovet. Du har rätt att få ett kvitto på att föremålet har tagits om hand och du får tillbaka det när provdagen är slut. Om UHR bedömer att föremålet kan tas i beslag enligt rättegångsbalken (1942:740) är det polisen som prövar frågan.

UHR kommer även med stöd av högskoleförordningen (1993:100) fatta beslut om du har använt otillåtna hjälpmedel eller har försökt att vilseleda vid hög­skole­provet. Det innebär att du inte får något resultat och att du stängs av från att skriva provet under en period av två år från och med den aktuella provdagen.  

UHR polisanmäler alltid fusk vid högskoleprovet.

Lagen om in- och utpasseringskontroller vid hög­skole­provet (2022:1011)

27 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

7 kap. 21 a § högskoleförordningen (1993:100)

Sidan uppdaterades 2023-05-09